فهرست کتاب


انتظار (فصلنامه ی تخصصی مطالعات ویژه امام مهدی (عج))

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

جان و جانان: امام زمان (عج) از نگاه امام خمینی (ره)(3)

مرتضی نائینی
با سلام و درود به پیش گاه مقدس مولود نیمه ی شعبان و آخرین ذخیره ی امامت، حضرت بقیّة اللَّه - ارواحنا فداه - و یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچم دار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار. سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او. سلام بر غیبت و ظهور او و سلام بر آنان که ظهورش را با حقیقت درک می کنند و از جام هدایت و معرفت او لبریز می شوند.(4)

1. بقیّة اللَّه؛ انسان کامل

می گویند: والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر، انسان کامل است، امام زمان علیه السّلام است؛ یعنی عصاره ی همه ی موجودات. قسم به عصاره ی همه ی موجودات؛ یعنی قسم به انسان کامل.(5)
عصر، هم محتمل است که در این زمان حضرت مهدی علیه السّلام باشد یا انسان کامل باشد که مصداق بزرگش رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و ائمه هدی علیهم السّلام و در عصر ما حضرت مهدی علیه السّلام است. قسم به عصاره ی موجودات عصر، فشرده ی موجودات، آن که فشرده ی همه ی عوالم است. یک نسخه است، نسخه ی تمام عالم. همه ی عالم در این موجود، در این انسان کامل عصاره شده است و خدا به این عصاره قسم می خورد.(6)
حضرت مهدی علیه السّلام، ابعاد مختلفه دارد که آن چه که برای بشر واقع شده است، بعض ابعاد اوست.(7)
پیغمبر می خواست همه ی مردم را علی بن ابی طالب علیه السّلام کند، ولی نمی شد و اگر بعثت، هیچ ثمره ای نداشت الاّ وجود علی بن ابی طالب علیه السّلام و وجود امام زمان علیه السّلام، این هم توفیق بسیار بزرگی بود. اگر خدای تبارک و تعالی، پیغمبر را مبعوث می کرد برای ساختن یک چنین انسان های کامل، سزاوار بود. لکن آن ها می خواستند که همه، آن طوری بشوند، آن توفیق حاصل نشد.(8)
ماه شعبان، شب نیمه ی شعبان دارد که تالی لیلة القدر است. ماه رمضان، مبارک است، برای این که لیلة القدر دارد. و ماه شعبان، مبارک است برای این که نیمه ی شعبان دارد. ماه رمضان مبارک است، برای این که نزول وحی در او شده است یا به عبارت دیگر؛ معنویت رسول خدا، صلّی اللّه علیه و آله وحی را نازل کرده است. و ماه شعبان معظم است برای این که ماه ادامه ی همان معنویات ماه رمضان است. این ماه مبارک رمضان، جلوه ی لیلة القدر است که تمام حقایق و معانی در او جمع است. و ماه شعبان، ماه امامان است که ادامه ی همان است. در ماه مبارک رمضان، مقام رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله به ولایت کلی الهی، بالاصالة تمام برکات را در این جهان بسط داده است و ماه شعبان، که ماه امامان است، به برکت ولایت مطلقه، به تبع رسول اللَّه صلّی اللّه علیه و آله همان معانی را ادامه می دهد... .
همان طوری که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله به حسب واقع، حاکم بر جمیع موجودات است، حضرت مهدی علیه السّلام نیز، همان طور حاکم بر جمیع موجودات است. آن، خاتم رسل است و این، خاتم ولایت. آن، خاتم ولایت کلی بالاصالة است و این، خاتم ولایت کلی به تبعیت است.(9)
ماه مبارک رمضان که ماهی مبارک است، ممکن است برای این باشد که ماهی است که ولیّ اعظم، یعنی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله واصل شده و بعد از وصول، ملایکه را و قرآن را نازل کرده است. به قدرت او، ملایکه نازل می شوند. به قدرت ولیّ اعظم است که قرآن نازل می شود و ملایک نازل می شوند. ولیّ اعظم، به حقیقت قرآن می رسد در ماه مبارک و شب قدر و پس از رسیدن، متنزّل می کند به وسیله ی ملایکه - که همه تابع او هستند - قرآن شریف را، تا به حدی که برای مردم بگوید. قرآن در حد ما نیست، در حد بشر نیست. قرآن، سرّی است بین حق و ولیّ اللَّه اعظم که رسول خداست، به تبع او نازل می شود تا می رسد به این جایی که به صورت حروف و کتاب در می آید که ما هم از آن استفاده ی ناقص می کنیم. و اگر سرّ لیلة القدر و سرّ نزول ملایکه در شب های قدر - که الآن هم برای ولیّ اللَّه اعظم حضرت صاحب علیه السّلام این معنا امتداد دارد - سرّ این ها را ما بدانیم، همه ی مشکلات ما آسان می شود.(10)
...ذوات مطهره ی معصومین از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تا حجت عصر (عجل اللَّه فرجه) که مفاتیح وجود و مخازن کبریا و معادن حکمت و وحی و اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و تفصیل اند.(11)
من خیلی ناراحت می شوم از این که مثلاً امام عصر علیه السّلام را می گویند: سلطان السلاطین، خلیفة اللَّه است.(12)
مقام مقدس ولیّ اللَّه اعظم و بقیة اللَّه فی ارضه ارواحنا لِمَقدَمِهِ الفداء که واسطه ی فیض و عنایات حق تعالی است.(13)
از پیغمبر گرفته تا امام عصر علیهم السّلام همه از گناه می ترسیدند. گناه آن ها غیر اینی است که من و شما داریم. آن ها یک عظمتی را ادراک می کردند که توجه به کثرت، از گناهان کبیره است پیش آن ها.(14)

2. عرضه ی اعمال بر امام زمان (عج)

تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامه ی اعمال ما به حسب روایات به امام وقت عرضه می شود. امام زمان علیه السّلام مراقب ما هستند.(15)
توجه داشته باشید که در کارهای تان جوری نباشد که وقتی بر امام زمان علیه السّلام عرضه شد، خدای نخواسته، آزرده بشوند و پیش ملایکة اللَّه یک قدری سرافکنده بشوند که، این ها شیعه های من هستند. این ها دوستان من هستند و برخلاف مقاصد خدا عمل کردند. رییس یک قوم اگر قومش خلاف بکند، آن رییس منفعل می شود.(16)
طوری باشد که نامه ها وقتی عرضه می شود، ایشان را متأثر نکند.(17)
خلاف ما برای امام زمان علیه السّلام سرشکستگی دارد. دفاتر را وقتی بردند خدمت ایشان و ایشان دید شیعه های او (خوب، ما شیعه ی او هستیم)، شیعه ی او دارد این کار را می کند، امام زمان علیه السّلام سرشکسته می شود. بیدار بشوید که مسأله خطرناک است و خطر هم خطر شخص نیست، خطر ملت نیست، خطر اسلام است.(18)
قبل از این که این نامه ی اعمال ما به پیشگاه خدا و قبل از آن به پیشگاه امام زمان علیه السّلام برسد، خودمان باید نظر کنیم به این نامه ی اعمال مان.(19)
وقتی نامه های ما را بردند پیش امام زمان علیه السّلام (در روایات است که هر هفته می برند، هفته ای دو دفعه). وقتی که می برند، اعمال ما جوری باشد که نمایش از این بدهد که ما تابعیم. ما آن طور نیست که خودسر بخواهیم یک کاری را انجام بدهیم.(20)
اگر یک وقت، نامه ی عمل یک روحانی را بردند و به امام زمان علیه السّلام دادند و آن ملایکة اللّهی که بردند و نامه را دادند، بگویند: این هم روحانی شما، این ها پاسداران اسلام شما هستند؟ و امام زمان علیه السّلام خجالت بکشد، نعوذ باللَّه. او علاقه دارد به شما. شما ببینید اگر این آقا، خودشان خیلی منزه است، از پسرشان یک چیزی صادر بشود، خودشان سرافکنده می شوند. اگر از خادم شان یک چیزی صادر بشود، خودشان سرافکنده می شوند. ما همه خادم هستیم. از ما توقع هست. از شما توقع هست.(21)
من خوف دارم که کاری بکنیم که امام زمان علیه السّلام پیش خدا شرمنده بشود. این ها شیعه ی تو هستند این کار را می کنند! نکند یک وقت خدای نخواسته، یک کاری از ماها صادر بشود که وقتی نوشته برود، نوشته های ملایکةاللهی که مراقب ما هستند، رقیب هستند، هر انسانی، رقیب دارد و مراقبت می شود. ذره هایی که بر قلب های شما می گذرد، رقیب دارد. چشم ما رقیب دارد. گوش ما رقیب دارد. زبان ما رقیب دارد. قلب ما رقیب دارد. کسانی که مراقبت می کنند این ها را، نکند که خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان علیه السّلام یک وقت، چیزی صادر بشود که موجب افسردگی امام زمان علیه السّلام باشد. مراقبت کنید از خودتان، پاسداری کنید از خودتان.(22)