فهرست کتاب


تفسیر و مفسران (جلد اول)

آیت الله محمد هادی معرفت

25. فراء

ابو زکریا یحیی بن زیاد (متوفای 203) تفسیری به نام معانی القرآن دارد که اخیرا در سه جلد به چاپ رسیده است. در بخش تفاسیر ادبی از آن سخن خواهیم گفت.

26. ابو منذر کلبی

ابو منذر هشام بن محمد بن سائب (متوفای 204) صاحب کتاب الجمهرة؛ مانند پدرش دانشمندی عالی قدر است. او به رغم پدرش که بیش از یک کتاب (تفسیر کبیر) از خود به یادگار نگذاشت، بیش از 100 کتاب باقی گذاشت. از پدرش و دیگر بزرگان دانش آموخت.
خود کلبی می گوید: بیماری ای برای من پیش آمد که بر اثر آن تمامی آنچه را فرا گرفته بودم فراموش کردم، خدمت امام صادق (علیه السلام) رفتم. او شربت علمی به من نوشانید که تمامی آنچه را فراموش کرده بودم به یاد آوردم.(1389) وی مورد عنایت امام بود و امام او را به خود نزدیک می نشاند و همواره در تشویق و ترغیب وی در فراگیری علم مورد مهر و محبت خود قرار می داد.(1390)

27. روح بن عباده

ابو محمد روح بن عباده بن علاء قیسی بصری (متوفای 205) محدث و مفسر و از حافظان و ثقات شمرده می شود. از شعبه و ابن جریج و غیره روایت کرده و بزرگانی همچون احمد بن حنبل از او روایت کرده اند.
خطیب بغدادی می گوید:: در سنن و احکام و تفسیر تألیف دارد و مورد ثقه است. ثعلبی در تفسیر از وی بهره برده است.(1391)