فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

خانم صیغه می شوی

آیت الله العظمی نجفی مرعشی - قدس سره - در قم همیشه قبل از طلوع سفیده صبح به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف می شد و پس از انجام نوافل شب در اول وقت نماز صبح را با جماعت اقامه می فرمود.
نقل کردند یک روز مقداری زودتر رفتم دیدم حرم هنوز باز نشده است، در پشت درب حرم عبای مشکی که در دوشم بود به سرم کشیده و نشستم تا اینکه درها را باز کنند، در این اثنا شخصی رسید و مرا دید خیال کرد که زنی با چادر مشکی برای تکدی اینجا نشسته، نزدیک آمد به سوی من خم شده گفت: خانم صیغه می شوی؟ گفتم: نه، گویا از کیفیت صدا فهمید که اشتباه کرده است، تند رفت.
- لطیفه

قلیانی که اخباریها حرام کرده اند

روزی مرحوم آخوند ملا علی نوری - نور الله مضجعه - به دیدن مرحوم آقا سید علی (صاحب ریاض) رفت، سید به قلیان معتاد نبود و آخوند نوری معتاد بود، پس سید دستور داد برای آخوند قلیانی حاضر کردند، آخوند شروع کرد به کشیدن قلیان ولی قلیان منافذ زیادی داشت و کوک نبود آخوند هر چه کشید دید دود نمی دهد به سید گفت: آن قلیانی که اخباریها حرام می دانند این قلیان شما است نه قلیانهای دیگر. پس سید خندید و امر کرد قلیان دیگری آوردند.(1019)
- فقر

پنداری که هفتاد سال حیض دیده است

صاحب قصص العلماء نوشته است: از بعضی از علما شنیدم که فرمود محقق ثانی فرمود: من علم فقه را چند مرتبه نوشته ام لکن دو مبحث را نفهمیده ام یکی مسئله حیض و دیگری مسئله حج را تا اینکه به مکه رفتم و اعمال و مناسک حج را فهمیدم لکن حایض نشدم که مسائل آن را بدانم. آن وقت نوشته است:
در حدیث است که: زنی به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسید و چند مسئله از مسائل حیض را از آن حضرت پرسید و جواب کافی شنید و چون از نزد آن حضرت بیرون آمد گفت: پنداری که حضرت صادق هفتاد سال حیض دیده است.(1020)
- حکم شرعی