فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

این از ترس تازیانه بود

روزی امیرالمؤمنین - علیه السلام - دید عربی نماز می خواند در حالی که شرائط و آدابش را بجا نمی آورد، حضرت متغیر شد و چند تازیانه بر او زد، عرب عرض کرد دست نگه دارید این دفعه خوب می خوانم آنوقت شروع کرد و یک نماز مفصلی خواند. حضرت فرمود: آیا این نماز که الان خواندی بهتر است یا آن نماز اولی؟ عرب گفت: نماز اولی بهتر بود چون آن برای خدا بود ولی این از ترس تازیانه بود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین.(995)
- شیخ مفید

پاسخ طنزآمیز شیخ مفید به باقلانی

مرحوم قاضی نورالله در مجالس گفته است: از جمله علمای ضلال که در دست شیخ مفید عاجز و مبهوت و پایمال بودند، قاضی ابوبکر باقلانی مشهور است که روزی در مناظره شیخ چون مرغ رمیده از شاخی به شاخی می پرید و مانند غریق به جان رسیده از حشیشی به حشیشی متشبث و متوسل می شد، و چون شیخ راه پرواز را بر او بست، باقلانی برای اینکه خود را از چنگ شیخ خلاص کند در مقام تعریف از او درآمد که بلکه شیخ از او دست بردارد، این جمله را گفت: ألک فی کل قدر معرفة یعنی آیا ترا در هر دیگی کفگیری است؟ کنایه از اینکه تو در هر علمی و فنی استادی. شیخ در جواب گفت: نعم ما تمثلت بادوات ابیک یعنی: خوب کردی که به دیگ و کفگیر که از آلات و اسباب پدر باقلا پز تو است مثال زدی، باقلانی از این سخن بیشتر خجل شد و اهل مجلس به او خندیدند.(996)
- مناظره

پاسخ طنزآمیز شیخ مفید به باقلانی

مرحوم قاضی نورالله در مجالس گفته است: از جمله علمای ضلال که در دست شیخ مفید عاجز و مبهوت و پایمال بودند، قاضی ابوبکر باقلانی مشهور است که روزی در مناظره شیخ چون مرغ رمیده از شاخی به شاخی می پرید و مانند غریق به جان رسیده از حشیشی به حشیشی متشبث و متوسل می شد، و چون شیخ راه پرواز را بر او بست، باقلانی برای اینکه خود را از چنگ شیخ خلاص کند در مقام تعریف از او درآمد که بلکه شیخ از او دست بردارد، این جمله را گفت: ألک فی کل قدر معرفة یعنی آیا ترا در هر دیگی کفگیری است؟ کنایه از اینکه تو در هر علمی و فنی استادی. شیخ در جواب گفت: نعم ما تمثلت بادوات ابیک یعنی: خوب کردی که به دیگ و کفگیر که از آلات و اسباب پدر باقلا پز تو است مثال زدی، باقلانی از این سخن بیشتر خجل شد و اهل مجلس به او خندیدند.(997)
- لطیفه