فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چرا فاطمه(ع) از دختران دیگر پیامبر(ص) افضل است

شیخ طوسی می نویسد یکی از دانشمندان علم کلام معروف به ترک هروی از حسین بن روح پرسید: پیغمبر - صلی الله علیه و آله - چند دختر داشته است؟ حسین بن روح گفت: چهارتا. هروی پرسید کدام یک افضل بودند؟ گفت: فاطمه - علیهاالسلام -، پرسید: چرا او افضل است و حال آنکه او از سه دختر دیگر کوچکتر و کمتر محضر پیغمبر را درک کرده بود؟
حسین بن روح گفت: افضلیت فاطمه - علیهاالسلام - به خاطر دو خصلت بوده که خداوند او را بدانها مشرف داشته و مورد تکریم قرار داده است: یکی از آنها این است که تنها فاطمه - علیهاالسلام - بود که از پیغمبر - صلی الله علیه و آله - ارث می برد، و دیگر اینکه نسل پیغمبر - صلی الله علیه و آله - را از وی باقی گذاشت و این مزیت را خداوند به او نداد مگر اینکه می دانست فاطمه چه اندیشه خالص و پاکی دارد.
هروی گفت: هیچ کس را ندیدم که در این خصوص مانند حسین ابن روح به این خوبی و اختصار سخن گفته و جواب داده باشد.(916) ابوالحسن بن تمام گفت: عبدالله کوفی خادم حسین بن روح رضی الله عنه برای من نقل کرد و گفت: بعد از صدور توقیع در مذمت و لعن محمد بن علی شلمغانی درباره کتابهای او از حسین بن روح سؤال شد که چگونه عمل به کتابها نمائیم زیرا خانه های ما مملو از آنهاست؟
حسین بن روح گفت: من همان جوابی را به شما می دهم که امام حسن عسکری - علیه السلام - به کسانی که از حضرتش پرسیدند: چگونه عمل کنیم به کتب بنی فضال که خانه های ما پر از آنهاست، داده، حضرت به آنها فرمود: خذوا مارووا و ذروا ما رأو یعنی هر چه آنها از راویان دیگر روایت کرده اند بگیرید و عمل کنید، و آنچه را خود درباره آنها نظر داده اند، رها کنید.(917)
سپس شیخ می نویسد: ابوالحسن ایادی (یکی از مریدان عباس افند) از ابوالقاسم حسین بن روح پرسید چرا متعه دختر باکره مکروه است؟
حسین بن روح در جواب گفت: پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیاء از ایمان است شرط آن هم میان تو و اوست وقتی دختری را واداشتی که قبول کند از او لذت ببری، او از حیا بیرون رفته و ایمانش از میان می رود، پرسید، اگر با این صورت از دختر لذت ببرد زنا کرده؟ گفت: نه.(918)
- پاسخ

سؤال خواجه نصیر از اعلم علماء شهر و پاسخ هوشیارانه

مرحوم علامه گفته است: خواجه نصیرالدین وزیر هلاکو بود وقتی که به عراق آمد وارد حله شد، فقها و دانشمندان در نزد او جمع شدند پس خواجه در آن مجلس از فقیه نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن سعید سؤال کرد: از این جماعت علماء کدامیک اعلم می باشند؟
نجم الدین جواب داد همه شان اعلمند چون اگر یکی در علمی مبرز و فاضل باشد دیگری نیز در فنی دیگر فاضل و مبرز است.
خواجه پرسید کدام در اصول دین و اصول فقه اعلم است؟
پاسخ داد: علامه حلی و شیخ مفیدالدین محمد بن جهم که این دو نفر اعلمند به علم کلام و اصول فقه.
شیخ یحیی بن سعید از پسر گله کرد که چرا مرا اسم نبردی؟ او در جواب گفت: من ترسیدم خواجه مسئله ای را از تو سؤال کند و تو نتوانی پاسخ بدهی و من خجالت بکشم.
- مقدس اردبیلی

مقدس اردبیلی خود را مغلوب نشان داد که شکوه شیخ بها نشکند

مرحوم شیخ بها(ره) همراه یکی از پادشاهان صفوی به نجف اشرف آمدند و با مرحوم مقدس اردبیلی ملاقاتی به عمل آوردند، سخن در میان شیخ و مقدس زیاد رد و بدل شد تا اینکه شیخ ظاهراً بر مقدس غالب گردید ولی همین که مجلس باعث بحث تمام شد، مرحوم مقدس دست شیخ را گرفت و به گوشه ای خلوت برد و بر سخنان شیخ اشکال کرد به طوری که شیخ بها به اشتباهش پی برد و به صحیح بودن کلام مقدس اردبیلی اعتراف کرد، شیخ رو به مقدس کرده گفت: چرا در مجلس شاه این ایرادها را نگفتی؟
مقدس فرمود: چون تو شیخ الاسلام در ایران هستی و شاه تو را به عظمت و بزرگی نگاه می کند، اگر من در مقابل شاه بر تو غالب می شدم، از عظمت و مقام تو در نزد شاه کاسته می شد و آن شکوه و احترامی که نزد شاه داری از بین می رفت و اگر تو در نزد شاه بر من غالب شوی در نزد شاه بیشتر عزیز و محترم می شدی و من به جهت رعایت این جهات اگر مغلوب شدم اهمیتی ندارد چون من طلبه ای از طلاب نجف هستم و درجه و مقام علمی من کاری را از پیش نمی برد، لذا من در حضور شاه جواب نگفتم اما موضوع را الان به شما گفتم چون خواستم حق را اظهار کنم.(919)
- شیخ بهائی