فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چطور شد که حسین بن روح نائب امام زمان شد

ابوالعباس بن نوح می گوید: در مصر از جماعتی از علمای شیعه شنیدم که می گفتند: از ابوسهل نوبختی پرسیدند: چطور شد که ابوالقاسم حسین بن روح نائب امام زمان - علیه السلام - شد و تو نشدی؟ ابوسهل در جواب گفت: ائمه طاهرین - علیهم السلام - بهتر می دانند چه کسی را برای این منصب برگزینند، من مردی هستم که با دشمنان شیعه ملاقات نموده و با آنها در امور اعتقادی مناظره می کنم. اگر من مانند ابوالقاسم حسین بن روح مکان امام زمان - علیه السلام - را می شناختم، شاید هنگام مناظره و گفتگو که در آوردن دلیل معطل می ماندم، برای اثبات مدعای خود، جای حضرت را به آنها نشان می دادم (تا بدانند که واقعاً امام زمان زنده است) ولی ابوالقاسم چنان است که فی المثل اگر امام در دامنش پنهان باشد و او را با قیچی پاره پاره کنند دامنش را نمی گشاید که دشمنان او را ببینند.(908)
- امام زمان عج

چطور شد که حسین بن روح نائب امام زمان شد

ابوالعباس بن نوح می گوید: در مصر از جماعتی از علمای شیعه شنیدم که می گفتند: از ابوسهل نوبختی پرسیدند: چطور شد که ابوالقاسم حسین بن روح نائب امام زمان - علیه السلام - شد و تو نشدی؟ ابوسهل در جواب گفت: ائمه طاهرین - علیهم السلام - بهتر می دانند چه کسی را برای این منصب برگزینند، من مردی هستم که با دشمنان شیعه ملاقات نموده و با آنها در امور اعتقادی مناظره می کنم. اگر من مانند ابوالقاسم حسین بن روح مکان امام زمان - علیه السلام - را می شناختم، شاید هنگام مناظره و گفتگو که در آوردن دلیل معطل می ماندم، برای اثبات مدعای خود، جای حضرت را به آنها نشان می دادم (تا بدانند که واقعاً امام زمان زنده است) ولی ابوالقاسم چنان است که فی المثل اگر امام در دامنش پنهان باشد و او را با قیچی پاره پاره کنند دامنش را نمی گشاید که دشمنان او را ببینند.(909)
- فاطمه(س)

چرا فاطمه(ع) از دختران دیگر پیامبر(ص) افضل است

شیخ طوسی می نویسد یکی از دانشمندان علم کلام معروف به ترک هروی از حسین بن روح پرسید: پیغمبر - صلی الله علیه و آله - چند دختر داشته است؟ حسین بن روح گفت: چهارتا. هروی پرسید کدام یک افضل بودند؟ گفت: فاطمه - علیهاالسلام -، پرسید: چرا او افضل است و حال آنکه او از سه دختر دیگر کوچکتر و کمتر محضر پیغمبر را درک کرده بود؟
حسین بن روح گفت: افضلیت فاطمه - علیهاالسلام - به خاطر دو خصلت بوده که خداوند او را بدانها مشرف داشته و مورد تکریم قرار داده است: یکی از آنها این است که تنها فاطمه - علیهاالسلام - بود که از پیغمبر - صلی الله علیه و آله - ارث می برد، و دیگر اینکه نسل پیغمبر - صلی الله علیه و آله - را از وی باقی گذاشت و این مزیت را خداوند به او نداد مگر اینکه می دانست فاطمه چه اندیشه خالص و پاکی دارد.
هروی گفت: هیچ کس را ندیدم که در این خصوص مانند حسین ابن روح به این خوبی و اختصار سخن گفته و جواب داده باشد.(910) ابوالحسن بن تمام گفت: عبدالله کوفی خادم حسین بن روح رضی الله عنه برای من نقل کرد و گفت: بعد از صدور توقیع در مذمت و لعن محمد بن علی شلمغانی درباره کتابهای او از حسین بن روح سؤال شد که چگونه عمل به کتابها نمائیم زیرا خانه های ما مملو از آنهاست؟
حسین بن روح گفت: من همان جوابی را به شما می دهم که امام حسن عسکری - علیه السلام - به کسانی که از حضرتش پرسیدند: چگونه عمل کنیم به کتب بنی فضال که خانه های ما پر از آنهاست، داده، حضرت به آنها فرمود: خذوا مارووا و ذروا ما رأو یعنی هر چه آنها از راویان دیگر روایت کرده اند بگیرید و عمل کنید، و آنچه را خود درباره آنها نظر داده اند، رها کنید.(911)
سپس شیخ می نویسد: ابوالحسن ایادی (یکی از مریدان عباس افند) از ابوالقاسم حسین بن روح پرسید چرا متعه دختر باکره مکروه است؟
حسین بن روح در جواب گفت: پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: حیاء از ایمان است شرط آن هم میان تو و اوست وقتی دختری را واداشتی که قبول کند از او لذت ببری، او از حیا بیرون رفته و ایمانش از میان می رود، پرسید، اگر با این صورت از دختر لذت ببرد زنا کرده؟ گفت: نه.(912)
- نواب اربعه