فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

استخراج آب به وسیله دعای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی

جناب آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج که از وعاظ محترم تهران است نقل کردند که یکی از تجار محترم تهران می گفت: باغی در شمیران خرید که از نظر آب در مضیقه بود و لوله کشی آب هم نبود لذا ما ناچار شدیم در یکی از نقاط باغ چاه عمیق بکنیم و به وسیله موتور آب درآوریم و باغ را مشروب سازیم اما هر نقطه باغ را کندیم به آب نرسیدیم و پس از خرج زیاد نتیجه ای ندیدیم تا اینکه قصد زیارت حضرت ثامن الحجج امام رضا - علیه السلام - را کردیم در آنجا به علت سابقه آشنائی که با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه داشتیم، به زیارت آن مرد بزرگ رفتیم ضمن شرفیابی، جریان حفر چاههای متعدد و بی نتیجه ماندن آنها و خسارتهائی که وارد شده بود به ایشان عرض کردیم و از ایشان استمداد نمودم ایشان فرمودند: من دستوری می دهم اگر طبق آن عمل کنید هر نقطه از باغ را حفر کنید به آب می رسید و هیچگاه هم خشک نمی شود و تمام نیاز شما را کفایت کند مشروط بر اینکه شیری هم در خارج باغ بگذارید تا مردم رهگذر و همسایه ها نیز از آن آب استفاده کنند.
شرط مذکور را پذیرفتم سپس ایشان قطعه کاغذی را برداشتند و چند جمله دعا روی آن نوشتند و به من دادند و فرمودند هر نقطه را که خواستید حفر کنید این کاغذ را در آنجا بگذارید آن وقت حفر کنید و هنگامی که به آب رسیدید این کاغذ را به چاه اندازید.
به دستور ایشان عمل کردیم در اولین حفاری به آب رسیدیم و تاکنون هر چه از آب مصرف می کنیم هیچ کم نمی شود و شیری در خارج از باغ گذاشته ایم که عموم استفاده کنند.(842)
- دعا

استخراج آب به وسیله دعای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی

جناب آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج که از وعاظ محترم تهران است نقل کردند که یکی از تجار محترم تهران می گفت: باغی در شمیران خرید که از نظر آب در مضیقه بود و لوله کشی آب هم نبود لذا ما ناچار شدیم در یکی از نقاط باغ چاه عمیق بکنیم و به وسیله موتور آب درآوریم و باغ را مشروب سازیم اما هر نقطه باغ را کندیم به آب نرسیدیم و پس از خرج زیاد نتیجه ای ندیدیم تا اینکه قصد زیارت حضرت ثامن الحجج امام رضا - علیه السلام - را کردیم در آنجا به علت سابقه آشنائی که با مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه داشتیم، به زیارت آن مرد بزرگ رفتیم ضمن شرفیابی، جریان حفر چاههای متعدد و بی نتیجه ماندن آنها و خسارتهائی که وارد شده بود به ایشان عرض کردیم و از ایشان استمداد نمودم ایشان فرمودند: من دستوری می دهم اگر طبق آن عمل کنید هر نقطه از باغ را حفر کنید به آب می رسید و هیچگاه هم خشک نمی شود و تمام نیاز شما را کفایت کند مشروط بر اینکه شیری هم در خارج باغ بگذارید تا مردم رهگذر و همسایه ها نیز از آن آب استفاده کنند.
شرط مذکور را پذیرفتم سپس ایشان قطعه کاغذی را برداشتند و چند جمله دعا روی آن نوشتند و به من دادند و فرمودند هر نقطه را که خواستید حفر کنید این کاغذ را در آنجا بگذارید آن وقت حفر کنید و هنگامی که به آب رسیدید این کاغذ را به چاه اندازید.
به دستور ایشان عمل کردیم در اولین حفاری به آب رسیدیم و تاکنون هر چه از آب مصرف می کنیم هیچ کم نمی شود و شیری در خارج از باغ گذاشته ایم که عموم استفاده کنند.(843)
- شیخ حسنعلی نخودکی

به شرطی که با شیخ حسنعلی کرده بود عمل نکرد و مرد

آقای علی مقدادی فرزند مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی گفته است: مرحوم میرزا محمد آل آقا پسر مرحوم آیت الله حاج میرزا عبدالله چهل ستونی تعریف می کرد شخصی بود در دالان مدرسه خیرات خان که مغازه اسلحه فروشی داشت و یک غده بسیار بزرگی در سر و گردن او پیدا شده بود، روزی من به همراه حضرت شیخ به نخودک می رفتیم (نخودک دهی است در جوار مشهد مقدس که محل اقامت و زندگی شیخ بوده است) این مرد نیز از شهر پشت سر ما می آمد و مرتب می گفت: یا شیخ یا مرا شفا دهید یا بکشیدم و ایشان جوابی نمی دادند تا به اواسط راه که رسیدیم حضرت شیخ برگشته خم شدند و در گوش او آهسته سخنی گفتند مرد بلند گفت: قبول دارم و تعهد می کنم. سپس فرمودند پس تو را خواهم کشت عرض کرد: بکشید. از مرکبی که سوار بودند پیاده شده و به مرد دستور دادند تا در کناری بنشیند، آنگاه چاقوئی درآورده پوست گردن او را شکافتند و غده را خارج نمودند، از شکاف چرک فراوانی آمد، با پهنای چاقو روی زخم را مالیدند تا هر چه چرک بود خارج گشت، بعد آب دهان خود را در محل زخم انداختند و با چاقو مالیدند آن وقت فرمودند: با دستمال روی آن را ببند و برو. بعد از چند روز آثار زخم کاملاً از بین رفته بود.
چند سال از این موضوع گذشت، پس از فوت مرحوم شیخ آن مرد را دیدم که مجدداً مرضش عود کرده بود، از او پرسیدم که آن روز حضرت شیخ به گوش تو چه گفت که تو جواب دادی متعهد می شوم؟ گفت: من با خانمهای شوهردار رابطه نامشروع داشتم و ایشان فرمودند اگر تعهد کنی که دیگر بعد از این به دنبال این کارها نروی تو را معالجه می کنم و بعد فرمودند اگر دیگر بار مرتکب این کارها شدی مرض تو عود خواهد کرد و خواهی مرد و من قبول کردم.
بعد از چندین سال شیطان مرا اغوا کرد و مرتکب چنین معصیتی شدم و می دانم از این مرض خواهم مرد و چیزی نگذشت که او فوت کرد.(844)
- کرامات