فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

وسائط افاضه امام زمان علیه السلام

آقای شیخ عباس تهرانی مقیم قم نقل کرده از آقای شیخ محمد علی بازانه ای که در عراق امام جماعت بود و معروف به درستی و راستی بود از استاد خود آقای شیخ محمد باقر اصطهباناتی که او فرمود: من در تهران مشغول تدریس کتب معقول بودم روزی یک نفر نزد من آمد و از من تقاضای درسی نمود من چون وقت نداشتم عذر خواستم فردا آمد اظهار نمود شما نیم ساعت به ظهر مانده وقت دارید در همان نیم ساعت برای من درس بگوئید، چون من متعه ای داشتم و آن وقت را برای او اختصاص داده بودم، او چون عذر مرا نپذیرفت گفتم، من کتاب ندارم فردا کتابی آورد (گویا کتاب شفا بود) و این عذر مرا قطع نمود پس ناچار اجابت نمودم و درس را برای او شروع نمودم یک روز خواستم مطالعه کنم دیدم کتاب نیست هر چه گشتم پیدایش نکردم تا آنکه او آمد عذر آوردم که امروز کتاب را گم کرده ام و مطالعه برای درس نکرده ام پس او برگشت فردا آمد و گفت: کتاب در اندرون در فلان طاقچه زیر فلان بقچه است، رفتم با همان نشانی کتاب را پیدا کردم معلوم شد آن زن متعه به ملاحظه اینکه مطالعه این کتاب وقت اختصاصی او را گرفته است کتاب را برداشته و مخفی نموده است ولی من متحیر مانده بودم که این شخص از کجا جای کتاب را دانسته، و از او چگونگی واقعه را پرسیدم، گفت: من در نجف علوم منقوله را تمام خواندم و اجازه اجتهاد کسب نمودم جز آنکه بعد از مراجعت به وطن خیال کردم که باید من از روی علم معقول تکمیل عقاید نمایم پس برای نیل به این مرام به تهران آمدم و چون در تهران کسی را نمی شناختم و جائی را هم بلد نبودم متحیر بودم که کجا بروم تا آنکه شخصی مرا در بازار دید گفت: فلانی (اسم مرا برد) تو برای فلان مقصود به اینجا آمده ای؟ گفتم: آری، گفت: دو نفر در این شهر متصدی درس معقول می باشد، یکی شما را نشان داد و دومی را گفت در مسجد سپهسالار (مسجد استاد مطهری) است ولکن گفت: اگر آنجا رفتی در بیرون دم در حجره بنشین و به درس گوش کن، چون او اخلاقش مقتضی ربط و اختلاط نیست، پس من به گفته او به خدمت شما آمدم اما چون شما برای وقت عذر آوردید من عذر شما را به او گفتم او آن وقت را تعیین نمود و همچنین جای کتاب را او به من گفت. گفتم: از او پرسیده ای که او کیست؟ گفت: پرسیدم، گفت: عده ای هستیم بار شرفیابی حضور مبارک صاحب الامر را داریم، آن حضرت به توسط ما به مردم فیض می رساند و از آنها دستگیری می نماید.
گفتم: پس اجازه بگیر من با او ملاقات کنم، رفت فردا آمد و گفت: اجازه نداد. فرمود: او فعلاً به ملاقات ما احتیاج ندارد و همین رشته که در دست دارد بگیرد و اگر وقتی احتیاج پیدا کرد ما خودمان ملاقاتش می کنیم، گفتم: پس چند مسئله از او بپرس که از ناحیه مقدسه جواب آنها را صادر نماید. اول آنکه در نماز تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه؟ دوم آنکه ام داود همان است که مرحوم مجلسی ذکر کرده یا غیر آن است؟ فردا جواب آورد که اما تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب است و اما عمل ام داود مختصر فرقی با نوشته مرحوم مجلسی دارد آن را هم نوشته و آورده بود ولیکن من یک وقت خواستم عمل ام داود را به جا آورم هر چه دنبال آن کاغذ گشتم پیدایش نکردم.
آیت الله زنجانی می فرمود: من این قضیه را در خدمت مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی عرض کردم فرمود این قضیه را شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه برای من از مرحوم آقای شیخ محمد باقر اصطهباناتی نقل کردند.
و نیز آقای حاج میرزا سید علی ساوجی از مرحوم والد خود نقل کرده که یک نفر از کسبه سامرا روزی دختر خود را آورد و به من سپرد و گفت: این را به خانه من برسان، گفتم تو کجا می روی؟ گفت: چون یکی از خدام امام زمان - علیه السلام - از دنیا رفته و مرا به جای او تعیین کرده اند، رفت و دیگر دیده نشد.(820)
- شعر

در انتظار حضرت بقیة الله امام زمان علیه السلام

شد سحر از شوق دیدار تو بیدارم بیا - از غم هجران تو ای دوست بیمارم بیا
گوشه چشمی نشان دادی و رخ بر تافتی - رفتی و پنهان شدی کردی گرفتارم بیا
من ندارم طاقت یعقوب گر تو یوسفی - بیش از این جانا مده اندوه و آزارم بیا
چون گدایان بر سر راه تو باشم منتظر - ای عزیز روزگار آخر مکن خوارم بیا
نیست در من صبر ایوب و ندارم عمر نوح - ای طبیبا رحم کن بر درد بسیارم بیا
این غلام روسیاهت را ز درگاهت مران - عفو کن هر چند می دانم گنهکارم بیا
از همه ببریده و یک جا به تو پیوسته ام - جز تو در عالم نباشد مونس و یارم بیا
وعده دادی دوستان خویش را یاری کنی - پس وفا کن با عدو در جنگ و پیکارم بیا
آرزو دارم که زیر پرچم عدل تو باشم - زندگی با دولت ظالم بود عارم بیا
ایستاده بر سر راهت به حال انتظارم - دیده گریان دل پریشان سر به دیوارم بیا
بیم آن دارم که رویت را ندیده جان سپارم - دست من دامان تو مشگل شده کارم بیا
تا به کی در کوه و صحرا در سراغ تو بگردم - مانده سرگردان سر هر کوی و بازارم بیا
روز و شب از دوریت ای دوست با سوز و گداز - می دهم دل را صفا با شعر و گفتارم بیا
هر کسی دل بر کسی بسته است در این دار فانی - من سپردم جان و دل بر روی دلدارم بیا
آرزو دارد حسینی از غلامان تو باشد - گوید ای مولا من از طاغوت بیزارم بیا
از مؤلف
- امام زمان عج

در انتظار حضرت بقیة الله امام زمان علیه السلام

شد سحر از شوق دیدار تو بیدارم بیا - از غم هجران تو ای دوست بیمارم بیا
گوشه چشمی نشان دادی و رخ بر تافتی - رفتی و پنهان شدی کردی گرفتارم بیا
من ندارم طاقت یعقوب گر تو یوسفی - بیش از این جانا مده اندوه و آزارم بیا
چون گدایان بر سر راه تو باشم منتظر - ای عزیز روزگار آخر مکن خوارم بیا
نیست در من صبر ایوب و ندارم عمر نوح - ای طبیبا رحم کن بر درد بسیارم بیا
این غلام روسیاهت را ز درگاهت مران - عفو کن هر چند می دانم گنهکارم بیا
از همه ببریده و یک جا به تو پیوسته ام - جز تو در عالم نباشد مونس و یارم بیا
وعده دادی دوستان خویش را یاری کنی - پس وفا کن با عدو در جنگ و پیکارم بیا
آرزو دارم که زیر پرچم عدل تو باشم - زندگی با دولت ظالم بود عارم بیا
ایستاده بر سر راهت به حال انتظارم - دیده گریان دل پریشان سر به دیوارم بیا
بیم آن دارم که رویت را ندیده جان سپارم - دست من دامان تو مشگل شده کارم بیا
تا به کی در کوه و صحرا در سراغ تو بگردم - مانده سرگردان سر هر کوی و بازارم بیا
روز و شب از دوریت ای دوست با سوز و گداز - می دهم دل را صفا با شعر و گفتارم بیا
هر کسی دل بر کسی بسته است در این دار فانی - من سپردم جان و دل بر روی دلدارم بیا
آرزو دارد حسینی از غلامان تو باشد - گوید ای مولا من از طاغوت بیزارم بیا
از مؤلف
- مقدس اردبیلی