فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

خواب دیدن انشتین

انشتین آلمانی ریاضیدان معروف درباره فرمول فرضیه نسبی خود مدتها فکر می کرد و نتیجه نمی گرفت، شبی در خواب فرمول مذکور را حل کرد، بلافاصله از خواب بیدار شد و یادداشت کرد و به این وسیله به مقصود خود رسید.(765)
- رؤیای صادقه

خواب غیرقابل انکار سید قطب نویسنده معروف

نویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود فی ظلال القرآن ذیل آیات مربوط به سوره یوسف چنین می نویسد: اگر من تمام آنچه را که درباره رؤیا گفته اند انکار کنم هیچگاه نمی توانم جریانی را که برای خودم هنگامی که در آمریکا بودم واقع شد انکار نمایم، در آنجا من در خواب دیدم که خواهرزاده ام خون چشمانش را فرا گرفته بود و قادر به دیدن نیست (خواهرزاده ام با سایر خانواده ام در مصر بود) من از این خواب متوحش شدم، فوراً نامه ای برای خانواده ام به مصر نوشتم و مخصوصاً از وضع چشم خواهرزاده ام سؤال کردم، چیزی نگذشت که جواب نامه به دستم رسید نوشته بودند که چشم او مبتلا به خونریزی داخلی شده و قادر به دیدن نیست و هم اکنون مشغول معالجه است، قابل توجه آنکه خونریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده معمولی قابل رؤیت نبود و تنها با وسائل پزشکی دیدن آن میسر بود ولی به هر حال از بینائی چشم محروم گشته بود، من حتی این خونریزی درونی را در خواب به شکل آشکار دیدم.(766)
- رؤیای صادقه

بوسیله خواب دیدن مادر جسد فرزندش پیدا شد

جناب آقای حاج شیخ فرج الله واعظی گوید: روزنامه اطلاعات پنجشنبه بیست و دوم آذر ماه سال 1335 سال سی و یکم شماره 9193 نوشته بود رؤیای حقیقی یک سروان انگلیسی به نام تد واستون که در جنگ بین الملل دوم در دونکرک به قتل رسید و چون در میان سایر اجساد سربازان متول هویت وی را تشخیص ندادند لهذا به عنوان اجساد ناشناس دفن کردند این اجساد بالغ بر صد نفر می شد به هر حال پس از چندین سال که از جنگ بین المللی دوم می گذرد، مادر (تدی) چند روز پیش در رؤیای خود دیده که پسرش در جوار (دونکرک) سر از قبر برداشت و گفت: مادر من اینجا هستم.
مادر فردای آنروز به (دونکرک) رفت و قبر را شناخت و در میان اشیائی که کنار جسد به خاک سپرده شده بود فندک و قوطی سیگار پسرش را شناخت، بدین ترتیب در اثر رؤیای مادری جسد پسرش شناخته شد و قبرش از قبر سربازان ناشناس جدا شد.(767)
- رؤیا