فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

خوابی که مطابق با واقع شد

دوستی که مورد اعتماد است نقل می کرد نویسنده کتاب ریحانة الادب مرحوم تبریزی فرزندی داشت که دست راست او ناراحت بود (شاید روماتیسم شدید بود) به طوری که به زحمت می توانست قلم به دست بگیرد، بنا شد برای معالجه به آلمان برود او می گوید در کشتی بودم در خواب دیدم مادرم از دنیا رفته است تقویم را باز کردم و جریان را با قید روز و ساعت نوشتم بعد از مدتی که به ایران بازگشتم جمعی از بستگان به استقبال من آمدند، دیدم لباس مشکی در تن دارند تعجب کردم و جریان خواب به کلی از خاطرم رفته بود بالاخره تدریجاً به من حالی کردند که مادرم فوت کرده است بلافاصله به یاد جریان آن خواب افتادم تقویم را بیرون آوردم و روز فوت را سؤال کردم دیدم درست در همان روز مادرم از دنیا رفته است.(764)
- رؤیا

خواب دیدن انشتین

انشتین آلمانی ریاضیدان معروف درباره فرمول فرضیه نسبی خود مدتها فکر می کرد و نتیجه نمی گرفت، شبی در خواب فرمول مذکور را حل کرد، بلافاصله از خواب بیدار شد و یادداشت کرد و به این وسیله به مقصود خود رسید.(765)
- رؤیای صادقه

خواب غیرقابل انکار سید قطب نویسنده معروف

نویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود فی ظلال القرآن ذیل آیات مربوط به سوره یوسف چنین می نویسد: اگر من تمام آنچه را که درباره رؤیا گفته اند انکار کنم هیچگاه نمی توانم جریانی را که برای خودم هنگامی که در آمریکا بودم واقع شد انکار نمایم، در آنجا من در خواب دیدم که خواهرزاده ام خون چشمانش را فرا گرفته بود و قادر به دیدن نیست (خواهرزاده ام با سایر خانواده ام در مصر بود) من از این خواب متوحش شدم، فوراً نامه ای برای خانواده ام به مصر نوشتم و مخصوصاً از وضع چشم خواهرزاده ام سؤال کردم، چیزی نگذشت که جواب نامه به دستم رسید نوشته بودند که چشم او مبتلا به خونریزی داخلی شده و قادر به دیدن نیست و هم اکنون مشغول معالجه است، قابل توجه آنکه خونریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده معمولی قابل رؤیت نبود و تنها با وسائل پزشکی دیدن آن میسر بود ولی به هر حال از بینائی چشم محروم گشته بود، من حتی این خونریزی درونی را در خواب به شکل آشکار دیدم.(766)
- رؤیای صادقه