فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

صبر و شکیبائی امام در شهادت فرزندش آیت الله مجاهد مصطفی خمینی

مدت ده روز از شهادت غمبار و فقدان نابهنگام آیت الله مجاهد آقای حاج سید مصطفی خمینی طاب ثراه گذشت و حوزه علمیه نجف اشرف در حال تعطیل و عزاداری و برگزاری مجالس بزرگداشت بود، و بعضی تصمیم داشتند این برنامه را تا اربعین آن فقید سعید ادامه دهند، که مرجع عالیقدر، امام خمینی مد ظله این مجسمه صبر و تقوا فرمود: درسها را نباید تعطیل کرد آقایان شروع کنند.
و به شاگردان و علاقه مندان نزدیک استاد علامه که بسیار متأثر و بی تاب بودند به عنوان تسلیت و دلداری پیغام داد: شما باید زنده ساز باشید و در این گونه امور بی تابی نکنید و به درس و بحث و تکمیل نفس و خودسازی بپردازید و(748)....
امام خمینی دو ساعت پس از فوت فرزندش، مطلع گردید ولی برنامه روزانه خود را تغییر نداد همان روز که جسد مجاهد شهید را به کربلای حسینی بردند برنامه روزانه خود را ادامه داد.
امام خمینی پس از انجام فریضه ظهر به خانه فرزند شهیدش رفت به خانواده و فرزندانش را تسلیت دادند و امر به صبر نمودند و به مادر داغدارش فرمودند: امانتی خداوند متعال به ما داده بود اینک از ما گرفت من صبر می کنم شما هم صبر کنید و صبرتان هم برای خدا باشد...
امام وقتی برای اولین بار بر مزار فرزندش نشست در حالیکه گروه کثیری او را احاطه کرده بودند و نظاره می کردند که قائدی پدر، و پدری قائد بر مزار فرزندی مجاهد چه خواهد کرد؟ همه دیدند با سادگی بر زمین نشست و با کمال اطمینان سوره فاتحه را قرائت نمود و آنگاه به حاضران فرمود: برای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی هم فاتحه بخوانید و سپس برای مرحوم بنی صدر فاتحه خواندند و طلب مغفرت کردند، و فرمودند برای فرزند شهیدش از خدای متعال طلب مغفرت نمایند.(749)
در شام غریبان آن شهید جمعیت برای عرض تسلیت به منزل حضرت امام مدظله رفتند و با اشکهای ریزان ابراز احساسات و همدردی کردند، یکی از خطبا و شعرای برجسته عراق خطابه ای جذاب ایراد کرد و ضمن تلاوت آیه کریمه،
و اذا ابتلی ابراهیم ربه کلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما.
گفت: در این آیه شریفه وجهه سخن مربوط به گزینش حضرت ابراهیم خلیل الرحمن برای مقام امامت و رهبری امت است لیکن قبل از گزینش، مهمترین شرط امامت و رهبری ابتلاء و شکیبائی در برابر آنست.
ولذا می بینیم حضرت ابراهیم پس از آنکه ابتلائات سنگینی را متحمل می شود و صبر می کند و همچنین سایر انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام به این مقام گزیده می شوند... در زمان غیبت کبرا، فقهای عظام و مراجع عالیقدر، جانشینان و وارثان انبیاء و ائمه اطهارند، و چنانچه آنان ابتلاء دیدند اینان نیز مبتلا می شوند، مرحوم صاحب جواهر فرزندش را از دست داد و در کنار جنازه اش به نوشتن کتاب جواهر ادامه داد.
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی فرزند جوانش را کشتند و صبر کرد...
این زعیم بزرگ اسلام آیة الله العظمی خمینی مدظله است که به فقدان نابهنگام فرزند فداکار و مجاهدش آیت الله سید مصطفی خمینی مبتلا می گردد و در برابر این مصیبت بزرگ صبر می کند(750)...
حضرت امام خمینی در ضمن سخنانش فرمودند: این پیشامدها برای همه مردم پیش می آید و خیلی مهم نیست خداوند تبارک و تعالی الطافی ظاهر دارد و الطافی دارد خفی، الطاف خفیه ای که ما به آن علم نداریم و چون از حیث علم و عمل ناقص هستیم در این پیشامدها جزع و فزع کرده صبر نمی کنیم، اگر از الطاف خفیه ای که خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش دارد و انه لطیف بعباده اطلاع داشتیم در این گونه امور جزئی اینقدر بی طاقت نبودیم(751)...
- امام خمینی

زیارت نامه مخصوص حرم حضرت امام خمینی قدس سره

السلام ای عالم والا مقام - السلام ای زاده خیر الانام
السلام ای بنده خاص خدا - ای که کردی نفس را بر خویش رام
السلام ای یادگار انبیاء - ای خمینی ای امام بن امام
السلام ای نور چشم مصطفی - رحمت حق بر روانت مستدام
السلام ای میوه باغ بتول - سید و سالار سادات کرام
السلام ای که ز خاک مرقدت - می وزد بوی حسینی بر مشام
السلام ای نائب صاحب زمان - در جهاد حق همیشه پیشگام
السلام ای عالم آگاه دل - مرجع تقلید کل خاص و عام
السلام ای رهبر آزادگان - قافله سالار آیات عظام
السلام ای آنکه کردی با سخن - خواب شیرین بر ستمکاران حرام
السلام ای پور موسی با عصا - اژدهاها را فرو بردی به کام
السلام ای آنکه شاهان نزد تو - سر فرود آرند مانند غلام
السلام ای آنکه بدخواهان تو - جمله بدنامند چون صدام خام
السلام ای آنکه رفتی از جهان - ماند در تاریخ از تو نیک نام
السلام ای افتخار مسلمین - ای گرفته از تو ملت انسجام
السلام ای آنکه با تدبیر تو - یافت ایرانی و ایران احترام
السلام ای قهرمان انقلاب - یافت دین از انقلاب تو دوام
السلام ای آنکه گشتی فیض یاب - کردی از فیضیه قم چون قیام
السلام ای آنکه عمری بهر حق - راه حق پیموده حق بودت مرام
السلام ای آنکه بر طاغوتیان - حمله کردی و گرفتی انتقام
السلام ای آنکه رفتی هر کجا - بر مسلمانان فرستادی پیام
السلام ای تارک دنیای دون - داشتی تنها به دینت اهتمام
السلام ای آنکه بودی حافظ - ملک و ملت حامی قرآن مدام
السلام ای مهربانتر از پدر - از فراقت شد یتیم امت تمام
السلام ای آنکه با یاری خود - بی نوایان را نمودی شادکام
السلام ای آنکه داغ هجر تو - تا قیامت می نیابد التیام
السلام ای آنکه در تشییع تو - کرده ده میلیون جماعت ازدحام
رحمت حق بر روان پاک تو - هم به آن شیری که بر تو داد مام
السلام السلام السلام - بر خمینی از حسینی صبح و شام
از مؤلف
- شعر

زیارت نامه مخصوص حرم حضرت امام خمینی قدس سره

السلام ای عالم والا مقام - السلام ای زاده خیر الانام
السلام ای بنده خاص خدا - ای که کردی نفس را بر خویش رام
السلام ای یادگار انبیاء - ای خمینی ای امام بن امام
السلام ای نور چشم مصطفی - رحمت حق بر روانت مستدام
السلام ای میوه باغ بتول - سید و سالار سادات کرام
السلام ای که ز خاک مرقدت - می وزد بوی حسینی بر مشام
السلام ای نائب صاحب زمان - در جهاد حق همیشه پیشگام
السلام ای عالم آگاه دل - مرجع تقلید کل خاص و عام
السلام ای رهبر آزادگان - قافله سالار آیات عظام
السلام ای آنکه کردی با سخن - خواب شیرین بر ستمکاران حرام
السلام ای پور موسی با عصا - اژدهاها را فرو بردی به کام
السلام ای آنکه شاهان نزد تو - سر فرود آرند مانند غلام
السلام ای آنکه بدخواهان تو - جمله بدنامند چون صدام خام
السلام ای آنکه رفتی از جهان - ماند در تاریخ از تو نیک نام
السلام ای افتخار مسلمین - ای گرفته از تو ملت انسجام
السلام ای آنکه با تدبیر تو - یافت ایرانی و ایران احترام
السلام ای قهرمان انقلاب - یافت دین از انقلاب تو دوام
السلام ای آنکه گشتی فیض یاب - کردی از فیضیه قم چون قیام
السلام ای آنکه عمری بهر حق - راه حق پیموده حق بودت مرام
السلام ای آنکه بر طاغوتیان - حمله کردی و گرفتی انتقام
السلام ای آنکه رفتی هر کجا - بر مسلمانان فرستادی پیام
السلام ای تارک دنیای دون - داشتی تنها به دینت اهتمام
السلام ای آنکه بودی حافظ - ملک و ملت حامی قرآن مدام
السلام ای مهربانتر از پدر - از فراقت شد یتیم امت تمام
السلام ای آنکه با یاری خود - بی نوایان را نمودی شادکام
السلام ای آنکه داغ هجر تو - تا قیامت می نیابد التیام
السلام ای آنکه در تشییع تو - کرده ده میلیون جماعت ازدحام
رحمت حق بر روان پاک تو - هم به آن شیری که بر تو داد مام
السلام السلام السلام - بر خمینی از حسینی صبح و شام
از مؤلف