فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

داستا رحلت شیخ محمد تقی بجنوردی

شیخ محمد تقی بجنوردی از اعلام بزرگوار و زاهد نامدار و از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر و دیگران بوده است و در مشهد مقدس مجاور شده و نماز جماعت او منحصر بفرد بوده است.
آقای مروج در سوانح سفر از مرحوم حاج شیخ رمضانعلی قوچانی (ره) نقل می کند: هنگام وفات شیخ فقیه محمد تقی بجنوردی در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، دو سه روز پیش از آنکه خبر وفات او به مشهد مقدس علوی (ع) برسد در خواب دیدم وارد صحن مطهر علوی شده، صحن و هوا را پر از ملائکه دیدم که با هر یک از پرچمهای سیاهی بود و به قدری ازدحام داشتند که جای حرکت کردن من نبود در آن حال دیدم تابوتی که روی آن را با پارچه سیاهی با میخهای نقره کوبیده بودند از بالای صحن وارد کردند و بلافاصله به حرم مطهر داخل نمودند، من از یکی از آن فرشتگان پرسیدم این تابوت از کیست؟ گفت: از شیخ محمد تقی بجنوردی است که در مشهد مقدس درگذشته و ما مأمور بودیم جنازه او را خدمت حضرت علی - علیه السلام - بیاوریم.
من از خواب بیدار شدم، فردا که به درس مرحوم آخوند حضور یافتم و خوابم را به ایشان عرض کردم. پس از دو روز دیگر خبر وفات آن بزرگوار رسید، رحمة الله علیه.
وفات آن مرحوم 14 صفر 1314 واقع شده و در دارالسیاده صفه دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد مدفون شد.(674)
- رحلت

مرحوم شیخ علی اکبر الهیان در حال رحلت

آقای شیخ محمد تقی نحوی که اکثر اوقات در خدمت مرحوم شیخ علی اکبر الهیان سمامی بود از قول یکی از اخیار تهران که در لحظات آخر زندگی آن مرحوم نزدش بوده نقل کرده است: چند لحظه قبل از فوت ایشان به من فرمود: زیر بغلم را بگیرید تا بنشینم، او را نشاندیم، متوجه شدیم آن مرحوم پاها را جمع کرد و مؤدب نشسته و به یک نقطه معینی نگاه می کند و لبان خود را تکان می دهد گویا با کسی سخن می گوید. سپس پاها را دراز کرده خوابید و به رحمت ایزدی پیوست. در همین حال بوی عطری بسیار عالی به مشاممان رسید.(675)
وفات آن مرحوم در تاریخ 1380 ق بود.
- جان دادن

مرحوم شیخ علی اکبر الهیان در حال رحلت

آقای شیخ محمد تقی نحوی که اکثر اوقات در خدمت مرحوم شیخ علی اکبر الهیان سمامی بود از قول یکی از اخیار تهران که در لحظات آخر زندگی آن مرحوم نزدش بوده نقل کرده است: چند لحظه قبل از فوت ایشان به من فرمود: زیر بغلم را بگیرید تا بنشینم، او را نشاندیم، متوجه شدیم آن مرحوم پاها را جمع کرد و مؤدب نشسته و به یک نقطه معینی نگاه می کند و لبان خود را تکان می دهد گویا با کسی سخن می گوید. سپس پاها را دراز کرده خوابید و به رحمت ایزدی پیوست. در همین حال بوی عطری بسیار عالی به مشاممان رسید.(676)
وفات آن مرحوم در تاریخ 1380 ق بود.
- ترویج دین