فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

رحلت مرحوم حاج ملا علی بن حاج میرزا خلیل تهرانی

صاحب تکلمه پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج ملا علی بن حاج میرزا خلیل تهرانی می گوید شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درسهای گذشته بودم مردی عظیم الجثه و طویل القامه با سر و پای برهنه ای دیدم گمان کردم که از دراویش است به سوی مقامات رفته و در آنجا مشغول نماز و دعا و مناجات و خواندن صحیفه سجادیه شد گفتم دراویش اینطور عبادت و تهجد ندارند و من از حال او تعجب می کردم چون تا به صبح با این حال سوزناک از مقامی به مقام دیگر مسجد می رفت و با شور و حالی گرم عبادت و مناجات بود تا اینکه صبح شد، دیگر صدائی را نشنیدم من پس از انجام نماز صبح مشغول خواندن تعقیب نماز بودم دیدم شیخ حسن خادم مسجد برایم چائی آورد من از او پرسیدم شب گذشته چه کسی بود و آنچه دیده بودم برای او نقل کردم، او گفت: آن شخص آقای حاج ملا علی تهرانی بود.
گفتم: باور نمی کنم چون او مدتی است که بیمار است به بیماری سختی که بدنش ورم کرده و در بستر افتاده است و او را با این حال در نجف گذاشته و آمده ام، گفت: بلی ولی با این حال آمده است و شیخ صالح بن شیخ مهدی نیز همراه او است و قصد دارند به کربلا بروند و اگر خواستی او را ملاقات کنی در آن حجره افتاده است، من چائی را نخورده و با عجله رفتم به آن حجره دیدم آن بزرگوار با بدن ورم کرده افتاده است، عقل از سرم پرید، و قول آن شاعر به یادم آمد که گفته است:
اذ احلت الهدایة قلبا - نشطت للعبادة الاعضاء
پس سلام کردم جوابم را داده تعارفم کرد، عرض کردم چگونه با این حال آمدید اینجا؟ فرمود: برادرم امسال هفتادمین سال عمر من است و من گمان می کنم که سال آخر عمر من است و من امسال می میرم و به این سفر تصمیم گرفتم و فکر کردم اگر در بین راه زیارت حضرت حسین - علیه السلام - بمیرم که بد نیست و اگر به کربلا رسیدم و امام را زیارت کردم و مردم نیز بد نیست و اگر در برگشتن در بین راه مردم باز بد نیست پس مانعی از این سفر ندیدم پس حرکت کرده ام بسوی کربلا. عرض کردم خدا همراهت باشد.
صاحب تکلمه پس از آن می گوید: آن بزرگوار پس از دو یا سه روز از مراجعت زیارت کربلا در سنه 1296 در نجف اشرف وفات یافت و در وادی السلام دفن شد و قبر عظیمی دارند که مؤمنین آن را زیارت می کنند.(666)
- علمای دینی

رحلت مرحوم حاج ملا علی بن حاج میرزا خلیل تهرانی

صاحب تکلمه پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج ملا علی بن حاج میرزا خلیل تهرانی می گوید شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درسهای گذشته بودم مردی عظیم الجثه و طویل القامه با سر و پای برهنه ای دیدم گمان کردم که از دراویش است به سوی مقامات رفته و در آنجا مشغول نماز و دعا و مناجات و خواندن صحیفه سجادیه شد گفتم دراویش اینطور عبادت و تهجد ندارند و من از حال او تعجب می کردم چون تا به صبح با این حال سوزناک از مقامی به مقام دیگر مسجد می رفت و با شور و حالی گرم عبادت و مناجات بود تا اینکه صبح شد، دیگر صدائی را نشنیدم من پس از انجام نماز صبح مشغول خواندن تعقیب نماز بودم دیدم شیخ حسن خادم مسجد برایم چائی آورد من از او پرسیدم شب گذشته چه کسی بود و آنچه دیده بودم برای او نقل کردم، او گفت: آن شخص آقای حاج ملا علی تهرانی بود.
گفتم: باور نمی کنم چون او مدتی است که بیمار است به بیماری سختی که بدنش ورم کرده و در بستر افتاده است و او را با این حال در نجف گذاشته و آمده ام، گفت: بلی ولی با این حال آمده است و شیخ صالح بن شیخ مهدی نیز همراه او است و قصد دارند به کربلا بروند و اگر خواستی او را ملاقات کنی در آن حجره افتاده است، من چائی را نخورده و با عجله رفتم به آن حجره دیدم آن بزرگوار با بدن ورم کرده افتاده است، عقل از سرم پرید، و قول آن شاعر به یادم آمد که گفته است:
اذ احلت الهدایة قلبا - نشطت للعبادة الاعضاء
پس سلام کردم جوابم را داده تعارفم کرد، عرض کردم چگونه با این حال آمدید اینجا؟ فرمود: برادرم امسال هفتادمین سال عمر من است و من گمان می کنم که سال آخر عمر من است و من امسال می میرم و به این سفر تصمیم گرفتم و فکر کردم اگر در بین راه زیارت حضرت حسین - علیه السلام - بمیرم که بد نیست و اگر به کربلا رسیدم و امام را زیارت کردم و مردم نیز بد نیست و اگر در برگشتن در بین راه مردم باز بد نیست پس مانعی از این سفر ندیدم پس حرکت کرده ام بسوی کربلا. عرض کردم خدا همراهت باشد.
صاحب تکلمه پس از آن می گوید: آن بزرگوار پس از دو یا سه روز از مراجعت زیارت کربلا در سنه 1296 در نجف اشرف وفات یافت و در وادی السلام دفن شد و قبر عظیمی دارند که مؤمنین آن را زیارت می کنند.(667)
- رؤیا

ملا علی نوری مأمور تعیین قبور اشخاص در جوار حضرت علی علیه السلام

حکیم ربانی و فهیم ایمانی ملا علی نوری این مولی جمشید مازندرانی در علم و حکمت و معارف الهیه و مواظبت به سنن و آداب بالاتر از آنست که ذکر شود از شاگردان آقا محمد بیدآبادی و آقا میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانی بوده و مابین او و محقق قمی صاحب قوانین صداقت و رفاقت بوده.
در ماه رجب سنه 1246 در اصفهان وفات یافت و جنازه اش را به نجف حمل کرده و در عتبه باب طوسی از حرم مطهر زیر پای زوار او را دفن کردند، در هنگام دفن او یکی از علما تکبیری بلند گفت چون سبب پرسیدند گفت: تقریباً پانزده سال پیش در خواب دیدم که این مرحوم داخل صحن مطهر شد و در دستش عصائی بود می گفت: من مأمورم یا مأذونم از جانب حضرت مرتضویه که تعیین کنم در این بقعه منوره قبور مردم را پس با همان عصا اشاره به مواضع می کرد و نامی می برد تا رسید به همین موضع شریف اشاره کرد به آن و گفت: هذا منزل نفسی و محل رمسی اعددته لیوم کریهتی و بأسی ، یعنی این موضع قبر من است.(668)
- قبر