فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

نعمتهای بهشتی برای مرحوم ملا عبدالله تستری در عوض خوشحالی یک یتیم

در کتاب عالم آرا نقل شده است که مرحوم ملا عبدالله تستری در روز جمعه 24 محرم سنه 1021 مریض شد و در شب یکشنبه 26 محرم نزدیک به صبح بعد از اداء نوافل شب از اتاق بیرون رفت که ببیند صبح شده است یا نه چون برگشت بر زمین افتاد و روحش به ملأ اعلی پیوست.
محدث جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه سجادیه نقل کرده که: یکی از مجتهدین در خواب دید مرحوم آخوند ملا عبدالله را پس از فوتش که در هیئت نیکو و در مکانی عالی است و از سبب آن پرسید، در پاسخ فرمود: وقتی در دستم سیبی بود و از مسجد جامع اصفهان بیرون می آمدم طفلی در راه به من برخورد آن سیب را در دست او گذاشتم و او خوشحال شد و به من دادند آنچه را که می بینی، به گمانم گفت: طفل یتیم بود.(659)
- بهشت

نعمتهای بهشتی برای مرحوم ملا عبدالله تستری در عوض خوشحالی یک یتیم

در کتاب عالم آرا نقل شده است که مرحوم ملا عبدالله تستری در روز جمعه 24 محرم سنه 1021 مریض شد و در شب یکشنبه 26 محرم نزدیک به صبح بعد از اداء نوافل شب از اتاق بیرون رفت که ببیند صبح شده است یا نه چون برگشت بر زمین افتاد و روحش به ملأ اعلی پیوست.
محدث جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری در شرح صحیفه سجادیه نقل کرده که: یکی از مجتهدین در خواب دید مرحوم آخوند ملا عبدالله را پس از فوتش که در هیئت نیکو و در مکانی عالی است و از سبب آن پرسید، در پاسخ فرمود: وقتی در دستم سیبی بود و از مسجد جامع اصفهان بیرون می آمدم طفلی در راه به من برخورد آن سیب را در دست او گذاشتم و او خوشحال شد و به من دادند آنچه را که می بینی، به گمانم گفت: طفل یتیم بود.(660)
- شهادت

شهادت مظلومانه مولا عبدالله شوشتری

مرحوم مولا عبدالله شوشتری متوفی 998 ه پس از تکمیل دوره تحصیل فقه و اصول و رسیدن به درجه اجتهاد از نجف اشرف به آستان قدس رضوی مشرف شده و اقامت گزیده مشغول به نشر علم و ارشاد و هدایت مردم شد تا اینکه در سال 99997 طائفه ضاله ازبک آن جناب را دستگیر کرده به بلاد ماوراء النهر اسیر بردند و با علمای آن بلاد او را مشاجره علمیه و اعتقادیه اتفاق افتاد و هر کدام را با براهین و ادله متقن ملزم و محکوم کرد بالاخره از راه عصبیت و عناد آن بزرگوار را شهید کرده و جسد شریفش را به آتش ظلم و ستم سوزاندند.
به جرم عشق مرا می کشی چه خواهی گفت - جواب خون رقیبان که بیگناهانند(661)
- شفاعت