فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

رحلت سید سلیمان طباطبائی نائینی

سید سلیمان طباطبائی نائینی یزدی، عالم فاضل و با ورع از شاگردان شیخ جعفر کبیر، نقل شده است که: در ایام عاشورا لباس سیاه می پوشید و شب و روز می گریست و اطعام می کرد و خودش به اهل عزا خدمت می کرد و وقتی بالای منبر می رفت و موعظه می فرمود چون به مصیبت می رسید و شروع به روضه خوانی می کرد گریه زیادی کرده که صبر و طاقتش تمام شده به نحوی که غش کرده و از منبر به زمین افتاد و شورشی عظیم در میان مردم از مشاهده حال او برمی خاست.
گویند مرحوم آقای سید محمد باقر حجة الاسلام پیش از وفات او در خواب دید که عصا در دست او افتاد و شکست و پس از این خواب خبر فوت این سید جلیل به جناب او رسید و همچنین این خواب را پیش از فوت مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیهم اجمعین دید.
وفات این سید بزرگوار در اوائل عشر السادس من المأة الثالثة بعد الالف.(656)
- رؤیا

رحلت سید سلیمان طباطبائی نائینی

سید سلیمان طباطبائی نائینی یزدی، عالم فاضل و با ورع از شاگردان شیخ جعفر کبیر، نقل شده است که: در ایام عاشورا لباس سیاه می پوشید و شب و روز می گریست و اطعام می کرد و خودش به اهل عزا خدمت می کرد و وقتی بالای منبر می رفت و موعظه می فرمود چون به مصیبت می رسید و شروع به روضه خوانی می کرد گریه زیادی کرده که صبر و طاقتش تمام شده به نحوی که غش کرده و از منبر به زمین افتاد و شورشی عظیم در میان مردم از مشاهده حال او برمی خاست.
گویند مرحوم آقای سید محمد باقر حجة الاسلام پیش از وفات او در خواب دید که عصا در دست او افتاد و شکست و پس از این خواب خبر فوت این سید جلیل به جناب او رسید و همچنین این خواب را پیش از فوت مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیهم اجمعین دید.
وفات این سید بزرگوار در اوائل عشر السادس من المأة الثالثة بعد الالف.(657)
- مردان وارسته

مرحوم حاجی شیخ عبدالحسین طهرانی در اواخر عمر خود

نقل است از عالم ربانی حاجی محمد حسین شهرستانی رحمة الله در کتاب الموائد خویش در شرح حال این مرحوم فرموده است: در سنه 1280 برای تعمیر صحن مطهر به کربلا آمد و مجاور گردید و تذهیب جدید قبه مبارکه و بنای صحن و کاشی ایوان حجره ها و توسعه صحن شریف از سمت بالای سر مقدس به مباشرت ایشان شده است و پس از چندی به جهت تذهیب قبه عسکریین - علیهماالسلام - به سامراء رفت و بعد از اتمام در کاظمین چندی مریض شد و در سنه 1286 که مطابق است با کلمه مبارکه غفور وفات یافت، قبرش در کربلا در حجره متصل به درب سلطانی است و جمیع کتابهای خود را وقف بر طلاب نمود.(658)
- یتیم