فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تناثر نجوم در فوت مرحوم شیخ جعفر شوشتری

مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف در سال 1302 به قصد زیارت حضرت رضا - علیه السلام - حرکت نمود و در تهران از او استقبال شایانی شد و چون ماه مبارک رمضان نزدیک بود مردم مرکز از وی درخواست کردند تا این ماه شریف را در آن شهر بماند، او هم اجابت کرد و برای اولین بار در مسجد سپهسالار اقامه جماعت نموده و پس از نماز به منبر تشریف می برد و مردم را موعظه می کرد پس از انقضای ماه رمضان به مشهد مقدس شرفیاب شد و در مراجعت در تهران چند روزی توقف کرد و چون به کرند رسید اجل او را دریافت و در شب اربعین بیستم ماه صفر 1303 روحش به اعلا درجه علیین پرواز نمود.
در آن شب تا نزدیکیهای صبح تناثر نجوم واقع شد بطوری که محسوس بود و مشاهده شد و مردم چنین تصور می کردند که ستارگان بر سر ایشان می افتند تا جائی که موجب وحشت گردید و این قضیه را بعضی از معمرین که ناظر آن بودند برای نگارنده (زندگانی شیخ مرتضی انصاری) نقل کردند.
اسیر شاعر معروف در تاریخ وفات شیخ گفته است.
تاریخ موت شیخ بپرسی گر از اسیر - گوید که انه لبجنات مستقر
شیخ را در نجف دفن کردند رحمة الله علیه.(655)
- رحلت

رحلت سید سلیمان طباطبائی نائینی

سید سلیمان طباطبائی نائینی یزدی، عالم فاضل و با ورع از شاگردان شیخ جعفر کبیر، نقل شده است که: در ایام عاشورا لباس سیاه می پوشید و شب و روز می گریست و اطعام می کرد و خودش به اهل عزا خدمت می کرد و وقتی بالای منبر می رفت و موعظه می فرمود چون به مصیبت می رسید و شروع به روضه خوانی می کرد گریه زیادی کرده که صبر و طاقتش تمام شده به نحوی که غش کرده و از منبر به زمین افتاد و شورشی عظیم در میان مردم از مشاهده حال او برمی خاست.
گویند مرحوم آقای سید محمد باقر حجة الاسلام پیش از وفات او در خواب دید که عصا در دست او افتاد و شکست و پس از این خواب خبر فوت این سید جلیل به جناب او رسید و همچنین این خواب را پیش از فوت مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیهم اجمعین دید.
وفات این سید بزرگوار در اوائل عشر السادس من المأة الثالثة بعد الالف.(656)
- رؤیا

رحلت سید سلیمان طباطبائی نائینی

سید سلیمان طباطبائی نائینی یزدی، عالم فاضل و با ورع از شاگردان شیخ جعفر کبیر، نقل شده است که: در ایام عاشورا لباس سیاه می پوشید و شب و روز می گریست و اطعام می کرد و خودش به اهل عزا خدمت می کرد و وقتی بالای منبر می رفت و موعظه می فرمود چون به مصیبت می رسید و شروع به روضه خوانی می کرد گریه زیادی کرده که صبر و طاقتش تمام شده به نحوی که غش کرده و از منبر به زمین افتاد و شورشی عظیم در میان مردم از مشاهده حال او برمی خاست.
گویند مرحوم آقای سید محمد باقر حجة الاسلام پیش از وفات او در خواب دید که عصا در دست او افتاد و شکست و پس از این خواب خبر فوت این سید جلیل به جناب او رسید و همچنین این خواب را پیش از فوت مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیهم اجمعین دید.
وفات این سید بزرگوار در اوائل عشر السادس من المأة الثالثة بعد الالف.(657)
- مردان وارسته