فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

تشویق بر جهاد و مرگ با عزت

ایدل مخور غم تلخی دوران به پایان می رسد - دنبال هر سختی گشایشهای شایان می رسد
در جنگ با بیگانگان باید گذشت از مال و جان - آن گاه با یاری حق فتح فراوان می رسد
بگذر ز مال از بهر جان، جان را مده از بهر نان - جان را عوض نبود ولی دائم ترا نان می رسد
در راه ایمان جان بده قربانی قرآن بده - در روز ناچاری به فریاد تو قرآن می رسد
با راهیان کربلا در جنگ همراهی نما - از سوی رهبر چون ترا دستور و فرمان می رسد
این جا که آخر رفتنیست این تن که خود پوسید نیست - گر با شهادت جان دهی آن جان به جانان می رسد
رو خویشتن را خوب کن هم خانه را جاروب کن - چون بی خبر گاهی ز در ناگاه مهمان می رسد
اندر حدیث آمد سفر یک قطعه باشد از سقر - بی توشه و بی راهبر آخر به لب جان می رسد
دل را حسینی زنده کن با اشک چشم نیمه شب - مانند خاک مرده کاو را آب باران می رسد
اشعار از مؤلف
- شیخ جعفر شوشتری

تناثر نجوم در فوت مرحوم شیخ جعفر شوشتری

مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف در سال 1302 به قصد زیارت حضرت رضا - علیه السلام - حرکت نمود و در تهران از او استقبال شایانی شد و چون ماه مبارک رمضان نزدیک بود مردم مرکز از وی درخواست کردند تا این ماه شریف را در آن شهر بماند، او هم اجابت کرد و برای اولین بار در مسجد سپهسالار اقامه جماعت نموده و پس از نماز به منبر تشریف می برد و مردم را موعظه می کرد پس از انقضای ماه رمضان به مشهد مقدس شرفیاب شد و در مراجعت در تهران چند روزی توقف کرد و چون به کرند رسید اجل او را دریافت و در شب اربعین بیستم ماه صفر 1303 روحش به اعلا درجه علیین پرواز نمود.
در آن شب تا نزدیکیهای صبح تناثر نجوم واقع شد بطوری که محسوس بود و مشاهده شد و مردم چنین تصور می کردند که ستارگان بر سر ایشان می افتند تا جائی که موجب وحشت گردید و این قضیه را بعضی از معمرین که ناظر آن بودند برای نگارنده (زندگانی شیخ مرتضی انصاری) نقل کردند.
اسیر شاعر معروف در تاریخ وفات شیخ گفته است.
تاریخ موت شیخ بپرسی گر از اسیر - گوید که انه لبجنات مستقر
شیخ را در نجف دفن کردند رحمة الله علیه.(654)
- رحلت

تناثر نجوم در فوت مرحوم شیخ جعفر شوشتری

مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف در سال 1302 به قصد زیارت حضرت رضا - علیه السلام - حرکت نمود و در تهران از او استقبال شایانی شد و چون ماه مبارک رمضان نزدیک بود مردم مرکز از وی درخواست کردند تا این ماه شریف را در آن شهر بماند، او هم اجابت کرد و برای اولین بار در مسجد سپهسالار اقامه جماعت نموده و پس از نماز به منبر تشریف می برد و مردم را موعظه می کرد پس از انقضای ماه رمضان به مشهد مقدس شرفیاب شد و در مراجعت در تهران چند روزی توقف کرد و چون به کرند رسید اجل او را دریافت و در شب اربعین بیستم ماه صفر 1303 روحش به اعلا درجه علیین پرواز نمود.
در آن شب تا نزدیکیهای صبح تناثر نجوم واقع شد بطوری که محسوس بود و مشاهده شد و مردم چنین تصور می کردند که ستارگان بر سر ایشان می افتند تا جائی که موجب وحشت گردید و این قضیه را بعضی از معمرین که ناظر آن بودند برای نگارنده (زندگانی شیخ مرتضی انصاری) نقل کردند.
اسیر شاعر معروف در تاریخ وفات شیخ گفته است.
تاریخ موت شیخ بپرسی گر از اسیر - گوید که انه لبجنات مستقر
شیخ را در نجف دفن کردند رحمة الله علیه.(655)
- رحلت