فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شهادت مرحوم شیخ حسن بیهودی

علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله نوشته است عالم کامل فقیه، شیخ حسن بیهودی از علمای ربانی و مجاهدی بود و در نشر احکام و اعلام کلمه دین کوشش داشت و در نجف اشرف نزد آیت الله شربیانی علم خود را کامل کرد و چون به وطن برگشت در نواحی قائن قریه بیهود به نشر احکام و اقامه حدود مشغول شد، در آن قریه عده ای صوفی طاوسی از پیروان ملا سلطان علی گنابادی بودند چون عالم مذکور خواست ایشان را هدایت کند و از بدعتها باز دارد شبانه به منزل او ریختند و با جراحات او را با عیالش که حامله بود شهید نمودند و هر چه در خانه اش بود غارت کرده و بردند. چون صبح شد مردم مطلع شده و غوغا برخواست، حاکم وقت که امیر شوکت الملک محمد بن ابراهیم قاتلین را دستگیر کرده و پس از گرفتن اقرار سه نفر از ایشان را کشت.
و این در سنه 1300 قمری بود.(644)
- علمای دین

شهادت مرحوم شیخ حسن بیهودی

علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله نوشته است عالم کامل فقیه، شیخ حسن بیهودی از علمای ربانی و مجاهدی بود و در نشر احکام و اعلام کلمه دین کوشش داشت و در نجف اشرف نزد آیت الله شربیانی علم خود را کامل کرد و چون به وطن برگشت در نواحی قائن قریه بیهود به نشر احکام و اقامه حدود مشغول شد، در آن قریه عده ای صوفی طاوسی از پیروان ملا سلطان علی گنابادی بودند چون عالم مذکور خواست ایشان را هدایت کند و از بدعتها باز دارد شبانه به منزل او ریختند و با جراحات او را با عیالش که حامله بود شهید نمودند و هر چه در خانه اش بود غارت کرده و بردند. چون صبح شد مردم مطلع شده و غوغا برخواست، حاکم وقت که امیر شوکت الملک محمد بن ابراهیم قاتلین را دستگیر کرده و پس از گرفتن اقرار سه نفر از ایشان را کشت.
و این در سنه 1300 قمری بود.(645)
- میرزای شیرازی

داستان رحلت و یا شهادت میرزا محمد حسن شیرازی

مرحوم میرزای شیرازی پس از 82 سال عمر پربرکت در شب چهارشنبه بیست و چهارم شعبان سال 1312 ق به نقطه پایانی زندگی خود رسید. وی در آن شب پس از نماز عشا در اثر شدت گرفتن بیماری سل ریه که از مدتها پیش به آن مبتلا بود، دار فانی را وداع گفت.
به احتمال قوی میرزا به مرگ طبیعی از دنیا نرفته بلکه او را مسموم کردند، آیة الله آقا سید رضی شیرازی در این زمینه فرمودند: من از یکی از خانمهای معمر فامیل (خواهر آیت الله میرزا عبدالهادی شیرازی که هنگام وفات میرزا دختر 9 ساله بوده و چند سال پیش در سن صد سالگی بدرود حیات گفت) پرسیدم میرزا با اجل طبیعی خود درگذشت یا او را شهید کردند؟ گفت: در ایام کودکی ما در سامرا شایع بود که میرزا را مسموم کردند.
در مجله رنگین کمان که زیر نظر میمندی نژاد پخش می شد در حدود 20 سال پیش خواندم در این باره چنین نوشته بود: طبیبی به سامرا می آید و مدتی در آن شهر به طبابت می پردازد و موقعیت خوبی در زمینه شغل خود کسب می کند تا جائی که به میرزا هم دسترسی پیدا می کند، ایشان که در آن ایام از برنشیت رنج می بردند در اثر استفاده از داروهای شیمیائی آن طبیب رنگش سیاه می شود و روز بعد وفات می کند.
میرزا در دوران زندگی خود مقداری تربت حسینی از قبر مبارک حضرت سیدالشهداء علیه السلام برداشته و نزد وکیل خود (حاج محمد ابراهیم گازرونی) به امانت سپرده بود تا پس از مرگ وی کف قبرش را با آن فرش کنند که این عمل انجام شد.
سید مهدی طباطبائی یزدی حائری، درباره تاریخ وفاتش چنین گفت:
چون پایه مذهب از میان رفت بگو - قد مات محمد حسن الشیرازی
(مجموع حروف بند دوم این بیت بر حسب ابجد معادل 1314 می شود و پایه مذهب یعنی حرف ب 2 می شود که از 1314 کم شود آن وقت سال وفات میرزا 1312 می شود).(646)
- رحلت