فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شهادت عالم صمدانی شیخ عبدالصمد همدانی

فقیه متکلم مولی عبدالصمد همدانی ساکن کربلا یکی از اعلام دین و حمله علم محقق، محدث حکیم، عارف زاهد از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی و صاحب تألیفات در علوم عدیده است و از اشعار اوست این بیت:
ز کعبه عاقبت امر سوی دیر شدم - هزار شکر که من عاقبت به خیر شدم
آن بزرگوار در حادثه هجوم و حمله وهابیون به کربلای معلی در حالی که او را با حیله از خانه اش بیرون آوردند در روز چهارشنبه هیجده شهر ذیحجة الحرام در روز عید غدیر 1216 شهید کردند و عده کثیری از علمای دین را در این واقعه به شهادت رسانیدند نقل شده که آن عالم شهید مکرر این جمله را می گفت: ستخضب شیبتی بدمی به زودی ریش من با خونم خضاب خواهد شد. و این مطلب را اکثر مورخین و اهل تراجم و معاجم اعلام و ذکر کرده اند.(640)
- وهابیت

شهادت عالم صمدانی شیخ عبدالصمد همدانی

فقیه متکلم مولی عبدالصمد همدانی ساکن کربلا یکی از اعلام دین و حمله علم محقق، محدث حکیم، عارف زاهد از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی و صاحب تألیفات در علوم عدیده است و از اشعار اوست این بیت:
ز کعبه عاقبت امر سوی دیر شدم - هزار شکر که من عاقبت به خیر شدم
آن بزرگوار در حادثه هجوم و حمله وهابیون به کربلای معلی در حالی که او را با حیله از خانه اش بیرون آوردند در روز چهارشنبه هیجده شهر ذیحجة الحرام در روز عید غدیر 1216 شهید کردند و عده کثیری از علمای دین را در این واقعه به شهادت رسانیدند نقل شده که آن عالم شهید مکرر این جمله را می گفت: ستخضب شیبتی بدمی به زودی ریش من با خونم خضاب خواهد شد. و این مطلب را اکثر مورخین و اهل تراجم و معاجم اعلام و ذکر کرده اند.(641)
- کرامات

داستانی از کرامت بقعه مرحوم ابن نمای حلی

مرحوم علامه حلی حکایت کرده است: در شهر حله امیری بود که روزی به عزم شکار به صحرا رفت، پرنده ای را در بالای قبه مشهد الشمس دید و باز شکاری خود را رها کرد که آن پرنده را شکار کند، باز شکاری آن پرنده را تعقیب کرد، پرنده در حین فرار خود را به خانه مرحوم ابن نمای حلی (جعفر بن محمد) صاحب مثیرالاحزان معروف به مقتل ابن نما انداخت، و چون باز شکاری به آن خانه رسید و خواست آن پرنده را شکار کند پاها و بالهایش از کار افتاد و نتوانست آن حیوان را که به خانه آن عالم بزرگوار پناهنده شده بود دست یابد.
این خبر را به امیر حله رسانیدند امیر پس از مشاهده چنین کرامتی از آن بزرگوار، از بلندی منزلت و مقام او آگاهی یافت و شروع به عمارت و ساختمان آن مشهد شریف کرد.(642)
- منزلت