فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

قیام با قلم بر علیه شبهات پادری

کشیشی از مبلغین عیسوی در آموختن فارسی و عربی کوشیده ادبیات اسلامی را فراگرفته سپس در حوزه درس علمای بزرگ حضور یافته خود را مسلمانی پاک اعتقاد نشانداده پس از مدتی که به خیال خودش تا پایه اجتهاد می رسد ناگهان غایب می شود و بعد از چندی یک کتاب مفصل از او منتشر می شود که بر ضد اسلام تألیف کرده بود.
ایرانیان در زمان صفویه مبلغین مسیحی را به نام (پادری) می نامیدند و آن کتاب را به عنوان شبهات پادری خواندند.
مبلغ مزبور در کتاب خود اعتراف می نماید که مدتها با مکر و فریب عنوان مسلمانی بر خود گرفته بود تا با کلیه احکام و قواعد علوم اسلامی آشنا گشت و نظریات خود را بر رد اصول اسلام می نگارد.
انتشار شبهات پادری در حوزه های علمیه و روحانی جوش و خروشی پدید آورد و برخی از علمای منقول در صدد پاسخ برآمدند اما بزودی معلوم گشت که جواب پادری دادن کار ایشان نیست زیرا مدعی از بیخ و بن اصول را قبول ندارد حالا چگونه روایات و حدیث و خبر را خواهد پذیرفت آن هنگام موقعی بود که میانه منقولی ها با معقولی ها ضدیت بود و فقیهان حکیمان را تکفیر می نمودند اما پیدایش کتاب شبهات پادری موجب آشتی گشت زیرا فقیهان دانستند عقلی لازم است و از حکیمان اسلام قدردانی نمودند، از جمله حکما یکی آخوند ملا علی نوری حکیم بزرگوار بود که حوزه درس خود را شش ماه تعطیل کرده شب و روز کوشید تا کتاب جامعی بر پایه دلائل عقلی و طبیعی دائر بر رد شبهات پادری و در اثبات حقایق اسلام نوشت به نام کتاب حجة الاسلام که واقعاً حجت الاسلام است و با نهایت فصاحت و بلاغت نگارش یافته است، کتاب دیگر را مرحوم حاج ملا احمد نراقی نوشت بنام سیف الامة به قراری که می گویند مرحوم نراقی ده نفر از علمای یهود را نزد خود گرد آورد و کتابهای فراوان از کتابخانه ملا موشه یهودی راجع به تورات و تفسیرهای تورات و تلموز در آن مجمع حاضر آوردند و مدتها با همکاری علمای یهود از براهین و دلایل دین موسی هر چه به نفع اسلام یافت گرفت و آنها را با دلائل عقلی و طبیعی تألیف و کتاب سیف الامه را تصنیف کرد.(602)
- تألیف

قیام با قلم بر علیه شبهات پادری

کشیشی از مبلغین عیسوی در آموختن فارسی و عربی کوشیده ادبیات اسلامی را فراگرفته سپس در حوزه درس علمای بزرگ حضور یافته خود را مسلمانی پاک اعتقاد نشانداده پس از مدتی که به خیال خودش تا پایه اجتهاد می رسد ناگهان غایب می شود و بعد از چندی یک کتاب مفصل از او منتشر می شود که بر ضد اسلام تألیف کرده بود.
ایرانیان در زمان صفویه مبلغین مسیحی را به نام (پادری) می نامیدند و آن کتاب را به عنوان شبهات پادری خواندند.
مبلغ مزبور در کتاب خود اعتراف می نماید که مدتها با مکر و فریب عنوان مسلمانی بر خود گرفته بود تا با کلیه احکام و قواعد علوم اسلامی آشنا گشت و نظریات خود را بر رد اصول اسلام می نگارد.
انتشار شبهات پادری در حوزه های علمیه و روحانی جوش و خروشی پدید آورد و برخی از علمای منقول در صدد پاسخ برآمدند اما بزودی معلوم گشت که جواب پادری دادن کار ایشان نیست زیرا مدعی از بیخ و بن اصول را قبول ندارد حالا چگونه روایات و حدیث و خبر را خواهد پذیرفت آن هنگام موقعی بود که میانه منقولی ها با معقولی ها ضدیت بود و فقیهان حکیمان را تکفیر می نمودند اما پیدایش کتاب شبهات پادری موجب آشتی گشت زیرا فقیهان دانستند عقلی لازم است و از حکیمان اسلام قدردانی نمودند، از جمله حکما یکی آخوند ملا علی نوری حکیم بزرگوار بود که حوزه درس خود را شش ماه تعطیل کرده شب و روز کوشید تا کتاب جامعی بر پایه دلائل عقلی و طبیعی دائر بر رد شبهات پادری و در اثبات حقایق اسلام نوشت به نام کتاب حجة الاسلام که واقعاً حجت الاسلام است و با نهایت فصاحت و بلاغت نگارش یافته است، کتاب دیگر را مرحوم حاج ملا احمد نراقی نوشت بنام سیف الامة به قراری که می گویند مرحوم نراقی ده نفر از علمای یهود را نزد خود گرد آورد و کتابهای فراوان از کتابخانه ملا موشه یهودی راجع به تورات و تفسیرهای تورات و تلموز در آن مجمع حاضر آوردند و مدتها با همکاری علمای یهود از براهین و دلایل دین موسی هر چه به نفع اسلام یافت گرفت و آنها را با دلائل عقلی و طبیعی تألیف و کتاب سیف الامه را تصنیف کرد.(603)
- شعر

در وصف ایرانیان انقلابی

تا خداوند یار و یاور ماست - تا کلام خدای داور ماست
رهنما تا علی و آل علی است - خاتم الانبیا پیمبر ماست
تا که عشق و شهادت و ایمان - در رگ و خون و قلب و پیکر ماست
از گزند حوادث دوران - در امان خلق ما و کشور ماست
تا قوانین محکم اسلام - در تمام امور محور ماست
بیمه خالقیم و بی باکیم - حافظ ما خدای اکبر ماست
با سلاح دعا نبرد کنیم - مسجد و کارخانه سنگر ماست
دست غیبی به ما کند یاری - صاحب الامر میر لشکر ماست
ما غلام امام منتظریم - آن غلامی که شاه نوکر ماست
ما به دشمن همیشه پیروزیم - سربلند امت مظفر ماست
مرد جنگیم و از رشادت ما - لرزه بر قلب خصم کافر ماست
همه جا صحبت از شجاعت ماست - شیردل ارتش دلاور ماست
ناخدایان با خدای وطن - بر سر کشتی شناور ماست
می کنند از وطن نگهداری - همه مانند مالک اشتر ماست
ملت ما ز خون کفن پوشند - خاک میدان جنگ بستر ماست
پایداریم در ره قرآن - سایه حق همیشه بر سر ماست
خوردن شربت شهادت به - ز عسل همچو شیر مادر ماست
وحدت مسلمین اگر باشد - شرق و غرب جهان مسخر ماست
حامی ما علی ولی خدا - فاتح جنگ بدر و خیبر ماست
بهر کوبیدن سر دشمن - نوجوانان ما چو بوذر ماست
از ره کربلا به امر خدا - سفر قدس در برابر ماست
این خمینی که مرجعی است بزرگ - قطره کوچکی ز کوثر ماست
این همه قدرت و شکوه و جلال - از تدابیر و فکر رهبر ماست
گو حسینی که مزد اشعارت - با خداوند و با پیمبر ماست
هر که در انقلاب اسلامی - هر چه کرده است ثبت دفتر ماست
هر که بر انقلاب بدبین است - کور محشور روز محشر ماست
از مؤلف
- سیره علماء