فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

اول باید من کشته شوم

در روز پنجشنبه 13 خرداد 1372 چهارمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی - قدس سره - از حجة الاسلام و المسلمین انصاری یکی از یاران نزدیک آن حضرت شنیدم که بوسیله رادیو ایران گفت: در زمان جنگ ایران و عراق که از سوی رژیم عراق شهرهای ایران موشک باران می شد و برای در امان ماندن هر کسی برای خود پناهگاهی می ساخت ما هم به فکر افتادیم که برای حفظ جان امام پناهگاهی برای آن بزرگوار بسازیم پس از انجام و تهیه پناهگاه به خدمت امام آمده و به اطلاع امام رساندیم ولی امام از قبول آن امتناع فرمودند و فرمودند: این سزاوار است اگر یک موشکی به این محل جماران بخورد و در گوشه ای پیره زنی کشته شود و من سالم بمانم؟ نه این درست نیست و اگر بناست در اثر موشک در جماران کسی کشته شود اول باید من کشته شوم.
- امام خمینی

هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند

در منزل حضرت امام در شهر قم از نزدیکان آن مرحوم شنیدم که در نجف اشرف به حضرت امام عرض کردند: آقا حاج سید احمد آقا فرزند شما خانه ندارد برای ایشان خانه ای تهیه فرمائید امام در پاسخ فرمودند: هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند احمد هم باید خانه داشته باشد.
- زهد

هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند

در منزل حضرت امام در شهر قم از نزدیکان آن مرحوم شنیدم که در نجف اشرف به حضرت امام عرض کردند: آقا حاج سید احمد آقا فرزند شما خانه ندارد برای ایشان خانه ای تهیه فرمائید امام در پاسخ فرمودند: هر وقت همه طلبه ها صاحب خانه شدند احمد هم باید خانه داشته باشد.
- شبهه