فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

رفتار میرزای شیرازی با ناصرالدین شاه

در سنه 1287 ناصرالدین شاه به زیارت عتبات مقدسه به عراق مشرف شد. موقعی که به زیارت کربلا عزم کرد علما و بزرگان تا مسیب به استقبال آمدند شاه در حالی که سواره به حضور علما و مستقبلین می رسید سلام می کرد و وقتی که به نجف اشرف مشرف شد نیز علما همه به استقبال شاه آمدند تا سه فرسخی نجف شاه به همه سلام کرد تا وارد شهر شد علما همه به دیدن آمدند جز مرحوم میرزای شیرازی که نه به استقبال آمد و نه به دیدار شاه اقدام کرد شاه به هر کدام از علمای شهر مقداری پول به عنوان هدیه ارسال کرد و برای میرزای شیرازی هم مبلغی فرستاد ولی میرزا آن پول را رد کرد پس شاه وزیر خود حسن خان را به حضور میرزا روانه کرد که بلکه بتواند میرزا را راضی کند که به دیدن شاه تشریف بیاورند. وزیر وقتی به حضور میرزا رسید و از او خواهش کرد که با شاه ملاقات نماید میرزا قبول نکرد پس وزیر عرض کرد این غیرممکن است ک شاه به عراق بیاید و با شما ملاقات نکرده به ایران مراجعت کند، پس اگر شما حاضر نشوید که به حضور شاه تشریف بیاورید پس اجازه بدهید شاه به خدمت شما بیایند.
میرزا فرمود من یک آدم درویش هستم من کجا و شاه کجا، ولی وزیر دست بردار نشد و اصرار زیاد می کرد که به هر وسیله ممکن ملاقات حاصل گردد. در اثر پافشاری و اصرار وزیر میرزا فرمود به شاه بگو به قصد زیارت به حرم بیایند من هم به قصد زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به حرم مشرف می شوم در ضمن آنجا ملاقات حاصل می گردد.
پس شاه راضی شده به حرم مشرف شد دید میرزا هم در حرم است به نزد میرزا آمد سلام کرد، عرض کرد زیارت نامه را بلند بخوانید که من هم بخوانم، پس میرزا زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام را می خواند و شاه به تبعیت میرزا زیارت می خواند و به این ترتیب ملاقات انجام گرفت، از همدیگر جدا شدند.
میرزا بواسطه متانت و شکوه و جلالت و عفت نفس و حفظ مقام علم و مرجعیت و تسلیم نگشتن در برابر شخصیت های مادی محبوبیت فوق العاده پیدا کرد.(538)

مجاهد شهید آیت الله العظمی حاج آقا نورالله نجفی

چهارم دی ماه مصادف با سالگرد شهادت یکی از علمای بزرگ پاکباخته و پرشور تاریخ روحانیت تشیع می باشد، چهره ای که به دنبال چهل سال مبارزه پی گیر با سلاطین قاجار و پهلوی و استعمار روس و انگلیس و ایادی داخلی آنها بعد از قیامی تاریخی و ظلمت شکن به دیدار دوست شتافت.
او فقیه مجاهد و مصلح متفکر آیت الله العظمی شهید حاج آقا نور الله نجفی اصفهانی بود. که مجله نور علم شرح مبارزات آن عالم جلیل القدر را تحت عناوین:
1- حاج آقا نور الله و مبارزه علیه سلطه اقتصادی استعمار
2- حاج آقا نور الله و مناظره با مبلغین مسیحی
3- حاج آقا نور الله و مشروطیت
4- حاج آقا نور الله و اندیشه وحدت سیاسی ملل اسلامی
5- حاج آقا نور الله در جنگ اول بین الملل (جهاد علیه روس و انگلیس).
6- حاج آقا نور الله تا قبل از سلطنت رضاخان
7- حاج آقا نور الله و مبارزه با رضاخان را بطور تفصیل ذکر کرده است.
ما برای اختصار به چند نمونه از آن همه مبارزات اکتفا می کنیم

ملاقات تاریخی بین حاج آقا نور الله و رضاخان

هنگامی که حاج آقا نور الله به قصد زیارت ثامن الحجج - علیه السلام - به طرف مشهد حرکت کرد در بین راه تمامی سران مملکتی حتی خود احمد شاه در نزدیکی طهران، مجتهد را استقبال و تکریم نمودند و تا نزدیکی کهریزک جمعیت استقبال کننده که سی هزار نفر نوشته شده مقدم مجتهد مبارز اصفهانی را به طهران گرامی داشتند. زمان ورود حاج آقا نور الله به تهران مصادف با اوج درگیری بین احمد شاه و رضاخان بود (1302 شمسی) و هر کدام از آنان سعی داشتند حاج آقا نور الله را به نفع خود وارد صحنه کارزار نمایند، احمد شاه علاوه بر اینکه کالسکه مخصوص سلطنتی را برای ورود حاج آقا نور الله فرستاده بود خود نیز در باغ ایلچی با ایشان ملاقات نمود و این امر باعث وحشت رضاخان شد و او نیز از حاج آقا نور الله درخواست ملاقات نمود، آقا برای آنکه نشان دهد از چکمه های رضاخوانی ترسی ندارد در جواب برایش پیغام داد به شرطی حاضر به ملاقات می شوم که تمامی القاب و سمتهایت را کنار بگذاری و (تو بشوی رضا و من می شوم شیخ نور الله آن وقت با هم ملاقات می کنیم) رضاخاناین شرط را می پذیرد، روز ملاقات حاج آقا نور الله به شدت به خشونت رضاخانی و عوامل او حمله می کند و می گوید: نظر مردم به تو در اول مانند نظر گوسفند به چوپان بود، ولی هم اینکه نظر مردم نسبت به تو مانند نظر گوسفند به گرگ است. رضاخان خشمناک شده و جلسه را ترک می کند و کینه شدیدی از حاج آقا نور الله به دل گرفته و نقشه قتل ایشان را می کشد.(539)