فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

چند روایت

قال الباقر: من مشی الی سلطان جائر فامره بتقوی الله و وعظه و خوفه کان له مثل اجر الثقلین من الجن و الانس و مثل اعمالهم. (455)
حضرت باقر - علیه السلام - فرموده است: کسی که نزد پادشاه و حاکم ستمگری برود و او را به تقوا و پرهیزکاری بخواند و موعظه اش کند که از خدا بترسد، برای او است پاداشی مانند پاداش ثقلین از جن و انس و مانند اعمال آنها برای او است.
و نیز رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است: افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر.(456)
بهترین جهاد سخن حقی است نزد سلطان ستمگر.
محمد بن اسماعیل بن بزیع از صلحاء طایفه امامیه است او و احمد بن حمزة بن بزیع در اعداد وزرا بودند.
حضرت رضا - علیه السلام - به او فرمود: ان لله تبارک و تعالی بابواب الظالمین من نور الله به البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن اولیائه و یصلح الله به امور المسلمین لانهم ملجا المؤمنین من الضرر و الیهم یفزع ذوالحاجة من شیعتنا بهم یؤمن الله روعة المؤمن فی دار الظلمة اولئک هم المؤمنون حقا. الی ان قال علیه السلام: ما علی احدکم ان لو شاء لنال هذا کله. قال: قلت بماذا جعلنی الله فداک قال: یکون معهم فیسرنا بادخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد (457)
برای خدای تعالی در دربار ظالمین بندگانی است که به وسیله آنها حجت را واضح کرده و در بلاد به آنها قدرت و امکان داده است که به وسیله آنها بلا و گرفتاری از اولیای خدا دفع گردد و امور مسلمانان اصلاح شود، چون آنها ملجأ و پناهگاه مؤمنین هستند از هر ضرر و شری و شیعیان نیازمند ما به سوی آنان رو می کنند و به وسیله آنان مؤمنین در دربار ظلمه و ستمگران در امانند و آنان مؤمن حقیقی می باشند مانعی نیست بر احدی از شما که چنین فضیلتی را درک کنید. محمد عرض کرد: چگونه ممکن است بدست آوردن آن یابن رسول الله؟ فرمود: با آنها باشد و ما را مسرور کند به مسرور کردن مؤمنین و داخل کردن شادی بر قلب شیعیان ما، پس ای محمد تو از آنها باش.
- سخن حق نزد ظالم

سخن حق در حضور ستمگر

یحیی بن یعمر یکی از شاگردان خلیل بن احمد بود، او عالمی آزادمنش و شجاع بود هنگامی که حجاج شهر واسط را بنا کرد از او پرسید: به نظر تو این بنا چه عیبی دارد؟ یحیی گفت: دو عیب دارد، یکی اینکه این شهر را از مال مردم بنا کرده ای نه از مال خودت، دیگر اینکه کسانی غیر از فرزندان تو در این شهر ساکن خواهند شد.
حجاج خشمناک شده به او گفت: چه چیز تو را وادار کرد که این چنین جرأت کرده و این سخنان را گفتی؟ یحیی گفت آن عهد و پیمانی که خداوند عز و جل از علما گرفته است که هیچ سخن حقی را از مردم کتمان نکنند مرا به این سخن وادار کرد. پس حجاج او را به خراسان تبعید کرد.(458)
- حجاج

سخن حق در حضور ستمگر

یحیی بن یعمر یکی از شاگردان خلیل بن احمد بود، او عالمی آزادمنش و شجاع بود هنگامی که حجاج شهر واسط را بنا کرد از او پرسید: به نظر تو این بنا چه عیبی دارد؟ یحیی گفت: دو عیب دارد، یکی اینکه این شهر را از مال مردم بنا کرده ای نه از مال خودت، دیگر اینکه کسانی غیر از فرزندان تو در این شهر ساکن خواهند شد.
حجاج خشمناک شده به او گفت: چه چیز تو را وادار کرد که این چنین جرأت کرده و این سخنان را گفتی؟ یحیی گفت آن عهد و پیمانی که خداوند عز و جل از علما گرفته است که هیچ سخن حقی را از مردم کتمان نکنند مرا به این سخن وادار کرد. پس حجاج او را به خراسان تبعید کرد.(459)
- هشام بن عبدالملک