فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

درس مبارزه با فساد در مکتب امام حسین(ع)

در یکی از زیارتهای حضرت امام حسین - علیه السلام - می خوانیم: اشهد انک طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک.
که درس پاکی دل و جسم و جان و روح و روان است و اشاره به این نکته دارد که انسان رسالت دارد که زمین را از فساد پاک گرداند!
چطور ممکن است که انسان پیرو چنین امامی باشد و زیارت این اثر را روی او نداشته باشد که تا جان در بدن دارد در مبارزه با فساد بکوشد؟!
و این موضوع در ادعیه و زیارت ائمه معصومین - علیهم السلام - فراوان ذکر شده است.
- الگو

درس مبارزه با فساد در مکتب امام حسین(ع)

در یکی از زیارتهای حضرت امام حسین - علیه السلام - می خوانیم: اشهد انک طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک.
که درس پاکی دل و جسم و جان و روح و روان است و اشاره به این نکته دارد که انسان رسالت دارد که زمین را از فساد پاک گرداند!
چطور ممکن است که انسان پیرو چنین امامی باشد و زیارت این اثر را روی او نداشته باشد که تا جان در بدن دارد در مبارزه با فساد بکوشد؟!
و این موضوع در ادعیه و زیارت ائمه معصومین - علیهم السلام - فراوان ذکر شده است.
- علمای دین

مرحوم سید موسی زرآبادی و جنبه های اخلاقی و سیاسی او

سید موسی فرزند سید علی قزوینی زرآبادی متولد 1294 هجری قمری، از عالمان بزرگ اسلام و صاحب علوم غریبه و فنون خفیه، زاهد و عارف کامل که از ابتدای نشو و نمای خویش مراقبت شدیدی در پرهیز از محرمات و عمل به واجبات و مستحبات داشته است و در تهذیب نفس و تقوا تأکید بسیار داشته است، و استفاده از وقت و به هدر ندادن آن را بسی مهم می شمردند، و رعایت دقیق تکلیف و عمل به شرع مطهر را در رأس امور جای می داده است مردان بزرگ چون سید موسی زرآبادی که با اخلاق قرآنی تربیت یافته اند، و از انساندوستی انبیائی مایه روحی دارند، نمی توانند از فکر خلق خدا غافل باشند، و به انسان محروم و سرنوشت او در جامعه نیندیشند. اینگونه مؤمنان راستین از توجه به مسائل مردم، از اندیشیدن به ظلم و عدل، از تأمل در احوال مظلوم و به تعبیر احادیث از اهتمام به امور مسلمین، (یعنی مسائل سیاست و اقتصاد و جامعه) هیچگاه سر باز نمی زنند و این تکلیف الهی را از دوش نمی نهند بویژه در راه احقاق حقوق انسان محروم و طبقات مظلوم و بازستاندن حقوق از دست رفته آنان از ستمگران (که سیره انبیاء و اوصیاء است) از به کارگیری هر توانی دریغ نمی ورزند.
بنا بر اصل یاد شده می نگریم که حضرت سید در عین همه آن اشتغالات ظاهری و باطنی و... به امر مشروطیت توجه می کند و از تکلیف سیاسی و اجتماعی خویش به ملاکهای دینی غفلت نمی ورزد و رساله ای در فوائد مشروطیت و حکومت قانون و حذف استبداد می نگارد با این امید که قرار است با استبداد مبارزه شود و حکومت قانون استقرار یابد...
و این چگونگی بسیار آموزنده و سازنده است که به ما می فهماند که کناره گیری از مسائل جامعه، یعنی سیاست خلاف تکلیف است مسلمان چه عالم و چه غیر عالم تا هنگامی که زنده است و در جامعه زندگی می کند باید نسبت به مسائل جامعه و سیاست، حساس، آگاه، مراقب و فعال باشد، و ظاهراً جناب سید در اول مشروطیت طرفدار آن بوده و حتی رساله ای در مدح آن نوشته است، ولی بعدها بر اثر بروز انحرافاتی در نهضت مزبور، از مخالفان جدی آن گردید.
چنانکه ملاحظه شد موضوع مزبور دو مرحله داشته است: موافقت، و تأیید در مرحله نخست و مخالفت و رد جدی در مرحله بعد. موضوع باز هم آموزنده است... (در هر دو صورت بنا به مصلحت جامعه و تشخیص وظیفه شرعی عمل نموده است).(449)
- وظیفه