فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

بخش چهارم

مجاهده و مبارزه علیه ظلم و فساد

- امام حسین(ع)

درس مبارزه با فساد در مکتب امام حسین(ع)

در یکی از زیارتهای حضرت امام حسین - علیه السلام - می خوانیم: اشهد انک طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک.
که درس پاکی دل و جسم و جان و روح و روان است و اشاره به این نکته دارد که انسان رسالت دارد که زمین را از فساد پاک گرداند!
چطور ممکن است که انسان پیرو چنین امامی باشد و زیارت این اثر را روی او نداشته باشد که تا جان در بدن دارد در مبارزه با فساد بکوشد؟!
و این موضوع در ادعیه و زیارت ائمه معصومین - علیهم السلام - فراوان ذکر شده است.
- مبارزه