فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(360)
- دوران ستم شاهی

سردار کابلی در خواب دید اوراق قرآن زیر دست و پاست

مرحوم سردار کابلی فرمودند: در ابتدای سلطنت پهلوی در خواب دیدم که اوراق قرآن زیر دست و پای مردم افتاده است و در کوچه و بازار پراکنده شده است، با یک دنیا حزن و اندوه از خواب بیدار شدم و خواب را چنین تعبیر کردم که: وضعی پیش می آید که احکام قرآنی تعطیل گشته از بین می رود و طوری می شود که همگان گوئی با کردار و رفتارشان احکام اسلامی را لگدمال می کنند و چنان شد که همه دیدند آن همه مفاسد و بیدینی را.(361)
- علمای دینی

علما، اسلام مجسمند

ما یک اسلام مکتوب، داریم و یک اسلام مجسم. معرفی اسلام مکتوب و اصول آن و هر مکتب دیگر، چندان ساده نیست. حداقل نیاز به کتاب و کنفرانس دارد.
اما پیغمبران، امامان، دانشمندان، رزمندگان و مجاهدان اسلام، اسلام مجسم هستند با آنها می شود اسلام را خیلی زود و ساده به مردم شناساند کسی که پیغمبر و زندگی او را می بینند یعنی تمام اسلام را مشاهده می کند، لباسش لباس اسلامی، غذا و فرم راه رفتن، سخن گفتن و.... و بالاخره تمام حرکاتش تجلی اسلام است تجسم دین حق است.
اگر چهره مهر و محبت اسلام را از ما سؤال کنند یتیم نوازی علی و تواضعش را در اوج قدرتش نشان می دهیم، و اگر چهره خشم و آشتی ناپذیری آن را بخواهند، پیکار و توفندگی علی در سنگرهای نبرد و ستیز ابوذر قهرمان ربذه را در برابر ستمگران قرار خواهیم داد.
و اگر کسی اسلام امروزی را که در جو و فضای قرن بیستم نفس می کشد از ما بخواهد که چگونه است و مثل چه کسی می باشد؟ او را با ابعادی از زندگی خمینی این رهبر بت شکن بزرگ (و شهید مطهری و صدوقی و مدنی و دستغیب و...) آشنا خواهیم کرد زیرا اینان در بسیاری از ابعاد در عصر و زمان خود تجسم اسلام هستند.
اگر افرادی امثال من صدها کنفرانس داده و سخنرانی کنیم تا روحیه مردم گرا و ساده اسلام را معرفی کنیم به اندازه یک دیدار یک ربع ساعته امام خمینی با یک خبرنگار خارجی تأثیر نخواهیم داشت.
وقتی در نجف خبرنگار لوموند می رود، از کوچه پس کوچه ها می گذرد تا رهبر میلیونها انسان را که عاشقانه دوستش دارند در متن نعمت و غرق تشریفات ببیند، اما به ناگاه او را در داخل یک ساختمان محقر و کهنه استیجاری، مثل یک کارگر فقیر و ساده پیدا می کند، آنچنان تحت تأثیر قرار می گیرد و منقلب می شود که با شرکت در دهها کنفرانس اسلامی نیمی از آن را در خود نمی یافت وقتی که این خبر در سطح جهانی پخش می شود چنان اثری دارد که ما از طریق کتاب و کنفرانس هرگز قادر به معرفی یک هزارم آن قاطعیت انقلابی توحیدی که امام خمینی در مقام رهبری نهضت از خود نشان داد نمی باشیم.(362)
امام صادق - علیه السلام - فرمود: رحم الله قوما کانوا سراجا و منارا، کانوا دعاة الینا باعمالهم و مجهود طاقتهم.
خداوند رحمت خویش را نصیب کسانی کند که مانند چراغ فروزان و مشعل سوزان راه دیگران را روشن ساختند و با کردار خود مردمان را به راه ما فراخواندند و با تمام توان و قدرت عملی خود حق را شناساندند.(363)
- عمل