فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

مرحوم مامقانی و اخلاص او

شیخ محمد حسن مامقانی در زمان ریاستش موقع نماز تحت الحنک را نمی انداخت، شخصی عرض کرد: آقا با وجود استحباب که از برای تحت الحنک است چه جهت دارد که شما آنرا ترک می کنید؟
آقا فرمودند: من در زمانی که طلبه بودم و آقا نبودم تحت الحنک نمی انداختم حالا هم نمی اندازم.(349)
علی - علیه السلام - فرموده است: فضیلة العلم الخلاص فیه.(350)
فضیلت هر علمی داشتن اخلاص در آن علم است.
و نیز علی - علیه السلام - فرموده است: قیمة کل امرء مایعلم ارزش هر کسی با معلومات اوست.(351)
- مراجع تقلید

سید شفتی شام مهمان طلبه

مرحوم سید محمد باقر شفتی پس از رسیدن به مرجعیت و ریاست عامه در مراجعت از سفر مکه معظمه در کربلا در ایوان حرم محترم حضرت سیدالشهداء - علیه السلام - نماز جماعت می خواند یک شب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء یک نفر طلبه که سابقاً در ایام تحصیل آقای شفتی با ایشان آشنائی داشت آمد خدمت سید و دستش را بوسید و گفت: در حجره آبگوشت و نانی موجود است دوست دارم که شام به حجره من تشریف بیاورید، سید گفت اگر پیش از این دعوتم می کردی قبول نمی کردم ولی الان که دعوت می کنی معلوم است که این مهمانی بی تکلف و ساده است قبول می کنم، پس تشریف بردند و شام را در مدرسه با آن طلبه میل کردند و رفتند.(352)
- ساده زیستی

سید شفتی شام مهمان طلبه

مرحوم سید محمد باقر شفتی پس از رسیدن به مرجعیت و ریاست عامه در مراجعت از سفر مکه معظمه در کربلا در ایوان حرم محترم حضرت سیدالشهداء - علیه السلام - نماز جماعت می خواند یک شب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء یک نفر طلبه که سابقاً در ایام تحصیل آقای شفتی با ایشان آشنائی داشت آمد خدمت سید و دستش را بوسید و گفت: در حجره آبگوشت و نانی موجود است دوست دارم که شام به حجره من تشریف بیاورید، سید گفت اگر پیش از این دعوتم می کردی قبول نمی کردم ولی الان که دعوت می کنی معلوم است که این مهمانی بی تکلف و ساده است قبول می کنم، پس تشریف بردند و شام را در مدرسه با آن طلبه میل کردند و رفتند.(353)
- مردان وارسته