فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

اشعار علامه طباطبائی

اشعاری از این ستاره ادب ایران بجای مانده که در بعضی مجلات نمونه هائی از آن به چاپ رسیده و این نمونه ای است از ذوق لطیف علامه طباطبائی رحمة الله علیه:
همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر - برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور - ندارند کاری دل افکارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل - نباشد به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان - میان دل و کام دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها - چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار - مگر توده هائی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان - نیازند هرگز به مردارها(322)
- شعر

اشعار علامه طباطبائی

اشعاری از این ستاره ادب ایران بجای مانده که در بعضی مجلات نمونه هائی از آن به چاپ رسیده و این نمونه ای است از ذوق لطیف علامه طباطبائی رحمة الله علیه:
همی گویم و گفته ام بارها - بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر - برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور - ندارند کاری دل افکارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل - نباشد به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان - میان دل و کام دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها - چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار - مگر توده هائی ز پندارها
ولی رادمردان و وارستگان - نیازند هرگز به مردارها(323)
- علامه طباطبایی

علت تجلیل شهید مطهری از مرحوم علامه طباطبائی

یکی از فضلا می گفت: به مرحوم شهید مطهری عرض کردم که شما فوق العاده از علامه طباطبائی تجلیل می کنید و تعبیر روحی فداه را در مورد ایشان دارید، این همه تجلیل به خاطر چیست؟
آن مرحوم فرمود: من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام مخصوص من به ایشان نه به خاطر این است که ایشان یک فیلسوف است بلکه احترامم به این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است.
علامه طباطبائی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضریح مقدس حضرت معصومه - سلام الله علیها - افطار می کرد، ابتدا پیاده به حرم مشرف می شد و ضریح مقدس را می بوسید سپس به خانه می رفت و غذا می خورد این ویژگی او است که مرا به شدت شیفته ایشان نموده است.(324)
علامه در بدو ورود به قم منزلی دو اتاقی در مقابل ماهی هشتاد تومان اجاره کرده بود زندگی می کرد... از سهم امام استفاده نمی کرد و معاش وی از عواید قطعه زمینی زراعی که در قریه شادآباد تبریز که از نیاکان او به ارث رسیده بود تأمین می شد و بعدها هم از راه حق التألیف کتابهایش زندگی می کرد و سالها مبالغ هنکفتی مقروض بودند که حتی نزدیکانش خبر نداشتند.(325)
- شهید مطهری