فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

شیخ ابوالعباس جوالیقی بوسیله شاگردش به مقام رفیع رسید

در احوال شیخ ابوالعباس جوالیقی نوشته اند که: وی در آغاز مردی جوال باف بود. روزی وقت عصر با شاگرد خود حساب جوالها را می کرد و یکی از آنها در آن میان ناپدید شد، شیخ چون به نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است، پس از اتمام نماز شاگرد خود را از وضع جوال گم شده آگاه کرد، شاگرد گفت: ای استاد تو نماز می گزاردی یا پی جوال می گشتی؟ استاد از سخن شاگرد خود، به خود آمد و دست از دنیا کشید و به تهذیب خویش همت گماشت تا آنکه آخرالامر در زمره اولیاء الله درآمد و به آن پایه رفیع نائل گردید.(311)
در روایتی از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - درباره کسی که در حالت نماز روی به جانب چپ و راست می گرداند فرمود: اما یخاف ان یحول الله وجهه وجه حمار.
یعنی این مرد نمی هراسد که خداوند بر اثر این عمل صورت او را چون صورت درازگوش برگرداند.(312)
- علامه طباطبایی

مرتبه رأفت و عطوفت علامه طباطبائی

خانم علامه طباطبائی نقل کرده بودند: ما در منزل حق نداریم برای از بین بردن مورچه یا سوسک یا... سمپاشی کنیم، چون علامه معتقدند که اینها جان دارند و ما حق نداریم آنها را بی جان کنیم، باید بکوشیم منزل را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند.
جناب آقای محفوظی فرموده اند: یکی از شاگردان علامه که قصد مسافرت به شهر خود جهت انجام وظیفه داشت به محضر استاد علامه آمد و تقاضای نصیحت کرد، استاد سر بزیر افکند و پس از چند لحظه سربلند کرده و فرمود الم یعلم بان الله یری، آیا نمی دانست که خداوند او را می بیند، و دیگر چیزی اضافه نکرد.
استاد معظم حسن زاده آملی در نکته 777 از کتاب هزار و یک نکته می نویسد رساله ای در امامت نوشتم چون به پایان رسید آن را به حضور شریف استاد علامه طباطبائی ارائه دادم مدتی در نزد او بود و لطف فرمودند و یک دوره تمام آن را مطالعه نمودند.
در یک جای آن رساله دعای شخصی درباره خودم کرده بودم که: بار خدایا مرا به فهم خطاب محمدی - صلی الله علیه و آله - اعتلا ده.
در هنگام رد رساله به اینجانب فرمود: آقا تا من خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم بلکه دعایم عام است. (این تأدیب اخلاقی که حاکی از روحیه ایثار در ایشان بود بسیار در من اثر کرد).(313)
علی - علیه السلام - فرمود: ثمرة العلم اخلاص العمل
- سیره علماء

مرتبه رأفت و عطوفت علامه طباطبائی

خانم علامه طباطبائی نقل کرده بودند: ما در منزل حق نداریم برای از بین بردن مورچه یا سوسک یا... سمپاشی کنیم، چون علامه معتقدند که اینها جان دارند و ما حق نداریم آنها را بی جان کنیم، باید بکوشیم منزل را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند.
جناب آقای محفوظی فرموده اند: یکی از شاگردان علامه که قصد مسافرت به شهر خود جهت انجام وظیفه داشت به محضر استاد علامه آمد و تقاضای نصیحت کرد، استاد سر بزیر افکند و پس از چند لحظه سربلند کرده و فرمود الم یعلم بان الله یری، آیا نمی دانست که خداوند او را می بیند، و دیگر چیزی اضافه نکرد.
استاد معظم حسن زاده آملی در نکته 777 از کتاب هزار و یک نکته می نویسد رساله ای در امامت نوشتم چون به پایان رسید آن را به حضور شریف استاد علامه طباطبائی ارائه دادم مدتی در نزد او بود و لطف فرمودند و یک دوره تمام آن را مطالعه نمودند.
در یک جای آن رساله دعای شخصی درباره خودم کرده بودم که: بار خدایا مرا به فهم خطاب محمدی - صلی الله علیه و آله - اعتلا ده.
در هنگام رد رساله به اینجانب فرمود: آقا تا من خودم را شناختم دعای شخصی در حق خودم نکردم بلکه دعایم عام است. (این تأدیب اخلاقی که حاکی از روحیه ایثار در ایشان بود بسیار در من اثر کرد).(314)
علی - علیه السلام - فرمود: ثمرة العلم اخلاص العمل
- علامه طباطبایی