فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

زهد و تقوای نصر بن علی بن نصر بصری جهضمی

الجهضمی نصر بن علی بن نصر بصری جهضمی یک روز این روایت را نقل کرد که: حضرت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - دست حسن و حسین - علیهماالسلام را گرفته و فرمود: من احبی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامة.
هر کس مرا و این دو را و پدر و مادر این دو را دوست بدارد روز قیامت با من در یک درجه است.
وقتی که نصر این حدیث را نقل کرد متوکل امر کرد هزار تازیانه بر او بزنند، جعفر بن عبدالواحد در نزد متوکل شفاعت او را کرد و گفت این مرد از اهل سنت است و در این خصوص اصرار زیادی کرد تا اینکه او را رها کردند.
و نیز روایت شده است که: مستعین بالله از او خواست که قضاوت را بپذیرد، او رفت و دو رکعت نماز خواند و گفت: اللهم ان کان لی عندک خیر فاقبضنی الیک ، و در دعای خود از خدا مرگ خود را خواست و خوابید وقتی خواستند بلندش کنند دیدند از دنیا رفته است. مرگ ایشان در سنه 250 رخ داده است.(288)
- زهد

علت امتناع صاحب فصول از وصلت با دختر شاه

فتحعلی شاه میل پیدا کرد که دخترش را به ازدواج مرحوم صاحب فصول درآورد، صاحب فصول از این ازدواج امتناع ورزید، به او گفتند: چرا قبول نکردی، در حالیکه شاه مسلمان و پایبند به احکام اسلام است و شما با فقر زندگی می کنید؟
فرمود: وصلت با پادشاهان انسان را به طرف دنیا می کشاند و از آخرت دور می کند و من حاجتی به مقام و ثروتی که مرا از آخرت بازدارد ندارم.(289)
- تقوا

علت امتناع صاحب فصول از وصلت با دختر شاه

فتحعلی شاه میل پیدا کرد که دخترش را به ازدواج مرحوم صاحب فصول درآورد، صاحب فصول از این ازدواج امتناع ورزید، به او گفتند: چرا قبول نکردی، در حالیکه شاه مسلمان و پایبند به احکام اسلام است و شما با فقر زندگی می کنید؟
فرمود: وصلت با پادشاهان انسان را به طرف دنیا می کشاند و از آخرت دور می کند و من حاجتی به مقام و ثروتی که مرا از آخرت بازدارد ندارم.(290)
- تقوا