فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

سخنان خلیل بن احمد

خلیل بن احمد گوید: روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم آن روز، روز استفاده من است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز افاده و فایده دادن من است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی است آن روز، روز مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچکدام از این سه نباشد آن روز، روز مصیبت من است.
اذا رأیت من هو اعلی منی فذاک یوم استفادتی و اذا رأیت من هو دونی فی العلم فذاک یوم افادتی و اذا رأیت من هو مثلی فی العلم فذاک یوم مذاکراتی و اذا لم أر أحدا من هولاء فذاک یوم مصیبتی. (193)
- حکیم سبزواری

حکیم سبزواری و مراقبت در تدریس

حاج میرزا حسین سبزواری و محمد هاشم میرزای افسر حکایت کنند که مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس و بحث را ترک می کرد، روزی به واسطه شدت سرما گفت: فردا درس تعطیل است، فردای آن روز به مجلس درس حاضر شد. طلبه ها علت را پرسیدند. فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند، روا ندیدم که من بحث را ترک گویم.(194)
علی - علیه السلام - فرموده است:
لایعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان .
پیروزی نصیب بردباری و کوشش می گردد هر چند مدت محرومیتش زیاد باشد.(195)
- تدریس

حکیم سبزواری و مراقبت در تدریس

حاج میرزا حسین سبزواری و محمد هاشم میرزای افسر حکایت کنند که مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس و بحث را ترک می کرد، روزی به واسطه شدت سرما گفت: فردا درس تعطیل است، فردای آن روز به مجلس درس حاضر شد. طلبه ها علت را پرسیدند. فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند، روا ندیدم که من بحث را ترک گویم.(196)
علی - علیه السلام - فرموده است:
لایعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان .
پیروزی نصیب بردباری و کوشش می گردد هر چند مدت محرومیتش زیاد باشد.(197)
- نماز شب