فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

من مأمورم که علم فراگیرم

آیت الله سید محمد شیرازی نوشته است: یکی از علماء در نجف اشرف خیلی کم به زیارت امام حسین - علیه السلام - در کربلای معلی مشرف می شد. سبب را پرسیدند، فرمود: من مأمورم که علم فراگیرمو علم بیاموزم و از این قبیل وظائف و اگر بنا باشد زیاد به زیارت کربلا بروم به من گفته می شود چرا وظیفه شرعی که به تو واگذار شده ترک کردی و بیش از حد به زیارت امام حسین رفتی؟(187)
- سیره علما

بحث علمی در مسافرت

و نیز نوشته است مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با کسانی که در بحث خصوصی او شرکت می کردند مسافرت می نمود تا در سفر مشغول بحث شود. من کراراً او را به این کیفیت دیدم. ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام استفاده کنم در حالی که پول مخصوص طلبه ای است که مشغول به تحصیل باشد و من مباحثه و مدرسه را ترک کرده باشم، هر چند در راه تحصیل هستم.(188)
و نیز فرموده اند: همراه مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البحار به خارج شهر می رفتیم، وی در تمام طول شب مشغول نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشغول نوشتن است با اینکه پیر و ناتوان و چشمهایش ضعیف شده بود.(189)
- آیت ا... قمی

بحث علمی در مسافرت

و نیز نوشته است مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با کسانی که در بحث خصوصی او شرکت می کردند مسافرت می نمود تا در سفر مشغول بحث شود. من کراراً او را به این کیفیت دیدم. ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام استفاده کنم در حالی که پول مخصوص طلبه ای است که مشغول به تحصیل باشد و من مباحثه و مدرسه را ترک کرده باشم، هر چند در راه تحصیل هستم.(190)
و نیز فرموده اند: همراه مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البحار به خارج شهر می رفتیم، وی در تمام طول شب مشغول نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشغول نوشتن است با اینکه پیر و ناتوان و چشمهایش ضعیف شده بود.(191)
- خلیل بن احمد