فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

اراده استوار مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی

نقل شده است که معظم له در سن 65 سالگی در اثر نقاهتی به پزشک مراجعه کرد، پزشک پس از معاینات اولیه می گوید: علائمی از بیماری سل در شما مشاهده می شود که برای پیشگیری از توسعه آن نخست باید سیگار را ترک کنید.
علامه تهرانی جواب می دهند: من تا حالا در استعمال سیگار مرتکب اشتباهی شده ام و بعد از این، این اشتباه بزرگ را تکرار نمی کنم و به شما قول می دهم که از همین لحظه سیگار را ترک کنم و از همان روز آن را ترک کرد و هر وقت میل به سیگار پیدا می کرد یک عدد آب نبات در دهان می گذاشت.(169)
- سیگار

اراده استوار مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی

نقل شده است که معظم له در سن 65 سالگی در اثر نقاهتی به پزشک مراجعه کرد، پزشک پس از معاینات اولیه می گوید: علائمی از بیماری سل در شما مشاهده می شود که برای پیشگیری از توسعه آن نخست باید سیگار را ترک کنید.
علامه تهرانی جواب می دهند: من تا حالا در استعمال سیگار مرتکب اشتباهی شده ام و بعد از این، این اشتباه بزرگ را تکرار نمی کنم و به شما قول می دهم که از همین لحظه سیگار را ترک کنم و از همان روز آن را ترک کرد و هر وقت میل به سیگار پیدا می کرد یک عدد آب نبات در دهان می گذاشت.(170)
- علمای دینی

سید موسی زرآبادی: این افلاطون، این افلاطون

مرحوم سید موسی زرآبادی عالمی بوده است ربانی و متاللهی قرآنی و مربی سترک، و سازنده ارواحی قوی و پرورش دهنده بزرگانی مانند حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (1318 ق 1386 ق) است. شاگردی بزرگ پرورده استادی بزرگ.
مرحوم شیخ از استاد خود (مرحوم آقا تعبیر می کرد) و از آن استاد با عظمت بسیار یاد می نمودند، و از احوال روحی مرحوم آقا خصوصیاتی ابراز می داشتند، و یک بار در حالی ویژه، چنین فرمودند: گاه که مرحوم آقا در باب معارف خالص الهی سخن می گفت و اوج می گرفت و از یافته های خویش پرده می گشود و حقایقی را بر زبان می آورد در آن اوجهای متعالی بیان حقایق معرفت قرآنی، می گفت: این افلاطون، این افلاطون؟ (اکنون افلاطون الهی کجاست تا بنگرد که حقایق و معارف قرآن در چه اوجی جای دارد).(171)
- سیره علما