فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

اگر استادی به تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید

از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی - قدس سره - نقل می کنند که فرمود: چنانچه امام جماعتی را دیدید به نماز جماعت حاضر نشد بدانید از دنیا رفته است، برای تشییع جنازه اش بروید.
کنایه از اینکه امام جماعت نماز جماعت را حتی المقدور ترک نمی کند.
و اگر دیدید استادی برای تدریس حاضر نشد به عیادتش بروید که بیمار است، کنایه از اینکه استاد بدون جهت درس را ترک می کند و اگر دیدید درس را ترک کرده معلوم می شود مریض است پس به عیادتش بروید.(168)
- اراده

اراده استوار مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی

نقل شده است که معظم له در سن 65 سالگی در اثر نقاهتی به پزشک مراجعه کرد، پزشک پس از معاینات اولیه می گوید: علائمی از بیماری سل در شما مشاهده می شود که برای پیشگیری از توسعه آن نخست باید سیگار را ترک کنید.
علامه تهرانی جواب می دهند: من تا حالا در استعمال سیگار مرتکب اشتباهی شده ام و بعد از این، این اشتباه بزرگ را تکرار نمی کنم و به شما قول می دهم که از همین لحظه سیگار را ترک کنم و از همان روز آن را ترک کرد و هر وقت میل به سیگار پیدا می کرد یک عدد آب نبات در دهان می گذاشت.(169)
- سیگار

اراده استوار مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی

نقل شده است که معظم له در سن 65 سالگی در اثر نقاهتی به پزشک مراجعه کرد، پزشک پس از معاینات اولیه می گوید: علائمی از بیماری سل در شما مشاهده می شود که برای پیشگیری از توسعه آن نخست باید سیگار را ترک کنید.
علامه تهرانی جواب می دهند: من تا حالا در استعمال سیگار مرتکب اشتباهی شده ام و بعد از این، این اشتباه بزرگ را تکرار نمی کنم و به شما قول می دهم که از همین لحظه سیگار را ترک کنم و از همان روز آن را ترک کرد و هر وقت میل به سیگار پیدا می کرد یک عدد آب نبات در دهان می گذاشت.(170)
- علمای دینی