فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

هر علمی را به بدون اجازه استاد نباید به هر کسی آموخت

از پسر مرحوم حاج میرزا صادق آقا به نام آقای میرزا رضا نقل شد که ایشان گفته اند: روزی یک آقای بزرگواری به خانه ما تشریف آورد، دیدم مرحوم پدرم حاج میرزا صادق آقا به این شخص زیاد احترام می گذارد به همین جهت من خودم برای پذیرائی آن آقا شخصاً قیام کردم و برایش چائی آوردم و در خدمتش چند دقیقه نشستم، نگاهی مشفقانه به من کرده فرمود: دستوری به تو می دهم که وقتی به آن دستور عمل کنی هر خوابی را می توانی مطابق واقع تعبیر کنی، آنوقت آن دستور را به من آموخت تا اینکه مدتی از این قضیه گذشت یک روز من بی پول شده و برای مخارج خانه معطل ماندم رفتم به حرم حضرت معصومه - علیهاالسلام - و در حرم مشغول زیارت بودم خانمی نزد من آمد گفت: آقا شما تعبیر خواب می دانی گفتم: آری، آن وقت خوابش را بیان کرد، من از روی همان دستوری که آن آقای بزرگوار فرموده بود خواب را تعبیر کرده و شرح دادم دیدم خانم با کمال تعجب گفت: آقا شما اینها را از کجا می دانی که خبر از واقع می دهی، آن وقت چهار تومان پول به من داد و رفت و من با آن چهار تومان از مضیقه و سختی زندگی درآمدم و در تعبیر خواب شهرت پیدا کردم، رفیقی داشتم یک روز به من گفت: آن دستور خواب را به من نیز بیاموز، من اول از یاد دادن به او خودداری کردم و چون او زیاد اصرار کرد، من آن دستور را به او گفتم و او آن را نوشت ولی پس از آن هیچکدام نتوانستیم تعبیر خواب کنیم و هر دو از این نعمت عظمی محروم شدیم و هیچ خوابی را نتوانستیم تعبیر صحیح کنیم. آن وقت دانستم که هر سخنی را به هر کسی نباید یاد داد.
- علم

اهمیت علم و عالم از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله

عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله: اخلصوا اعمالکم و اعزوا لاسلام، قالوا یا رسول الله و کیف نعز الاسلام؟ قال بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اهل الاهواء فان من رد علیهم و ارادوا به وجه الله فله عبادة الثقلین الجن و الانس و من رد علیهم و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت، فقیل یا رسول الله فالمرائی یؤجر بعلمه؟ قال: ان الله اقضی علی نفسه من اعز الاسلام و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت ولو لم یرد فقد حرم النار علی وجهه. (51)
پیامبر اکرم فرمود: اعمالتان را خالص و اسلام را عزیز نمائید عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ فرمود: با حضور در نزد علما برای یاد گرفتن علم کسی که دانش بیاموزد و جواب اهل هوا را بدهد در بحث با آنها برای رضای خدا، برای او است ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
عرض کردند یا رسول الله ریاکار هم از عملش بهره ای دارد؟ فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه الله برای عزت اسلام کار می کند برای برای اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با این حال) خدا آتش جهنم را بر او حرام کرده است.
- ثواب

اهمیت علم و عالم از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله

عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله: اخلصوا اعمالکم و اعزوا لاسلام، قالوا یا رسول الله و کیف نعز الاسلام؟ قال بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اهل الاهواء فان من رد علیهم و ارادوا به وجه الله فله عبادة الثقلین الجن و الانس و من رد علیهم و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت، فقیل یا رسول الله فالمرائی یؤجر بعلمه؟ قال: ان الله اقضی علی نفسه من اعز الاسلام و اراد به وجه الله فله عبادة اهل مکة منذ خلقت ولو لم یرد فقد حرم النار علی وجهه. (52)
پیامبر اکرم فرمود: اعمالتان را خالص و اسلام را عزیز نمائید عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ فرمود: با حضور در نزد علما برای یاد گرفتن علم کسی که دانش بیاموزد و جواب اهل هوا را بدهد در بحث با آنها برای رضای خدا، برای او است ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
عرض کردند یا رسول الله ریاکار هم از عملش بهره ای دارد؟ فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه الله برای عزت اسلام کار می کند برای برای اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با این حال) خدا آتش جهنم را بر او حرام کرده است.
- کلام خاتم(ص)