فهرست کتاب


مردان علم در میدان عمل جلد 4

سید نعمت الله حسینی‏‏‏‏‏‏

گوهرهای تابناک به قلم سید مهدی لاجوردی ص 104

آنچه در این کتاب می خوانید
اندر این یادگار ارزشمند - سخن از دانش است و دانشمند
علما راست داستانهایی - کاندر آنهاست صد هزاران پند
دلنشین است و جالب و شیرین - قلب خواننده را کند خرسند
مگر آنکه علیل و بیمار است - که بود تلخ در دهانش قند
آنچه در این کتاب میخوانی - درس ارزنده ئیست ای فرزند
هر کجا عالمیست ربانی - میخورم من به نامشان سوگند
بهر رفع غبار خانه دل - هست در آخرش لطیفه ای چند
از مؤلف

مقدمه

خیر الکلام کلام الامام

پس از حمد و ثنای خداوند سبحان و دورد بی پایان به روان پاک خاتم پیغمبران و خاندان پاک او برگزیدگان جهان صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین کلام خود را با سخنان روح بخش روح الله زمان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - اعلی الله مقامه - که در معرفی مقام و ارزش علماء والا مقام و فوائد و خدمات آنان در ابعاد گوناگون ایراد فرموده اند آغاز می کنم و تا پایان کار از روح پاک آن بزرگوار یاری و استعانت می جویم و توکلت علی الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
مرحوم امام تحت عنوان علاقه و گلایه چنین فرموده اند:
من به تمام این جناحهائی که برای اسلام خدمت می کنند، چه جناحهای روحانی که از اول تا بحال خدمت کرده و می کنند، و چه جناحهای دیگر، از سیاسیون و روشنفکران که به اسلام خدمت می کنند، من به همه اینها علاقه دارم و از همه اینها گلایه هم دارم.
اما علاقه دارم: برای اینکه هر مسلمانی و هر انسانی نسبت به افراد و گروه هائی که برای اسلام، قلماً قدماً خدمت می کنند، برای اسلام یعنی برای انسانیت چون اسلام مکتب انسان سازی است، وقتی ببیند گروه هائی در خدمت انسان و در خدمت اسلام که انسان ساز است هستند چاره ای ندارد جز اینکه به آنها علاقه داشته باشد، اشکالی نیست که علاقه مندیم.
از طرفی از این گروه ها گلایه هم هست! گلایه ای ارادتمندانه. اما از گروه های روشنفکر و دانشگاهی و محصلین جدید (أیدهم الله) و آنان که خدمتگذار به اسلامند، که خداوند تأییدشان کند، گلایه دارم، برای اینکه می بینم در بعضی از نوشته هاشان راجع به فقهاء و راجع به فقه اسلا، راجع به علماء اسلام، زیاده روی کرده اند، حرفهائی زده اند که مناسب نبوده، البته غرض ندارند و من می دانم از روی سوء نیت حرف نمی زنند و مغرض نیستند، می خواهند برای اسلام خدمت کنند، لکن اطلاعاتشان کم است، من هم اطلاعم از تاریخ کم است، لیکن من قریب هشتاد سال دارم و قریب شصت سال در جوامع عملی بوده ام و قریب سی سال در مجاری امور و مشاهداتی خودم دارم.