فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

شهری در سوگ

سامرّا از عظمت این فاجعه تکان خورد و همه مردم برای دستیابی با افتخار و ثواب و رستگاری تشییع پیکر مقدس امام و امانت پیامبر و عصاره نبوت شتافتند و گرد خانه ایشان حلقه زدند. مراکز دولتی و تجاری تعطیل شده بود و افراد خاندان بنی عباس، سران دولت، قاضیان، لشکریان و دیگر صاحب منصبان، پیشاپیش جسم طاهر امام براه افتاده بودند.
اندوه، دوست و دشمن نمی شناخت و همگان خود را شریک این مصیبت بزرگ می دانستند و زبانشان به مدح و منقبت امام گویا بود. شهر سامرّا نه قبل و نه بعد از این تشییع هرگز چنین مراسم پر شکوه و سوگ سراسری به خود ندیده بود.

آخرین منزل

پس از تشییع، پیکر امام را به خانه شان بازگرداندند تا همانجا به خاک بسپرند. امام حسن عسکری با گونه هایی که از اشک خیس شده بود و در میان هاله ای از تکبیر و تهلیل مردم، پدر را در مقبره خانوادگی جا دادند و جسدشان را با ارزش های والای انسانی، علم، تقوا و صلاح در خاک نهان ساختند.
همین که پیکر امام به خاک سپرده شد مردم سوگوار و تشییع کننده به طرف امام حسن عسکری هجوم آورده و با معصیت و گرمی مراتب همدردی و تأثر عمیق خویش را نسبت به فقدان پدرشان ابراز داشتند و امام همواره با دیگر اعضای خانواده از همدلی و محبت آنان اظهار تشکر نمودند.

سن حضرت

برخی منابع تصریح می کنند که امام هادی چهل سال عمر نمود.(792)