فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

تسلط ترکان بر حکومت

نفوذ ترکان در ارکان دولت از زمان معتصم آغاز شد و همچنان گسترش یافت تا آنکه همه کاره حکومت آنان گشتند. نه تنها امرا و وزیران را که حتّی خلفا را عزل و نصب می کردند، خلیفه ای را عزل، حبس و زجر می کردند و در نهایت او را می کشتند و دیگری را از زندان آزاد کرده بر اریکه قدرت ظاهری می نشاندند. وظیفه خلیفه به این منحصر می شد که منشور امارت را به نام هر که وصیف یا دیگری می خواست صادر کند و کمترین حق اظهار نظر نداشت.
شاعری موقعیت مستعین خلیفه عباسی را میان سرداران ترک مانند وصیف و بغا چنین تصویر می کند:
خلیفة فی قفص - بین وصیف و بغا
یقول: ما قالا له - کما یقول الببغا (642)
خلیفه ای در قفس میان وصیف و بغا قرار دارد و مانند طوطی هر چه بگویند تکرار می کند.
تنها نامی از خلافت مانده بود و این نام هم پوششی بود برای فریب مردم ساده تا سرداران ترک تحت عنوان آن هر چه را بخواهند رنگ اسلامی بزنند، خلیفه بدور از جریانات جامعه و بی خبر از رنج و اندوه مردم در قفس طلایی خلافت، زندانی بود و بنامش جهادها! می کردند و کشورگشایی ها صورت می گرفت لیکن کمترین بهره و نصیب به صاحب نام می رسید.
معتمد یکی از همین خلیفه ها و بازیچه های دست ترکان، وصف الحال خود را چنین به زبان می آورد و به زبان شعر می گوید:
الیس من العجائب ان مثلی - یری ما قل ممتنعاً علیه
و تؤخذ باسمه الدنیا جمیعاً - و ما من ذاک شی ء فی یدیه (643)
آیا شگفت آور نیست که من از چیزهای بسیار حقیر نیز محروم باشم و به نام من دنیا را فتح کنند امّا از این همه غنائم، دستم تهی و خالی باشد.
قدرت و شوکت حکومت و خلافت رو به کاستی و زوال می رفت و خلیفه را کمترین اهمیتی نبود. داستان زیر درجه اهمیت وجود یا عدم خلیفه را بیان می کند:
هنگامی که المعتز باللَّه به خلافت رسید یکی از دوستانش گروهی از منجمین را فرا خواند تا سال های حکومت و زندگی خلیفه را پیشگویی کنند یکی از ظریفان و نکته سنجان گفت: من مدت آن را می دانم، از او خواستند تا دانسته اش را بگوید و او گفت: قدرت حقیقی در دست ترکان است و آنان تعیین می کنند معتز تا کی زنده بماند و تا کی حکومت کند. همه مستمعان از این پاسخ خندیدند.(644)
معتصم اشناس ترک را ولایت و قدرت داد تا از طرف خلیفه هر کس را بخواهد امارت دهد از آن زمان به بعد بر منابر برایش دعا می کردند. (645) در حالی که قبلاً دعا اختصاص به خلفا داشت. در ایام خلافت واثق اشناس به حکومت بغداد منصوب شد و دامنه قدرت و نفوذش تا آخرین نقطه نفوذ خلافت در مغرب پیش رفت و گسترش یافت و امور این نواحی به دست او سپرده شد و بدون مراجع به خلیفه هر که را می خواست بکار می گماشت و هر که را نمی خواست بر کنار می کرد و در تمام امور مملکت مبسوط الید بود و به نشانه حسن نیت، خلیفه دو گردن آویز از جواهرات را به گردن او آویخته بود.!(646)

نادانی ترکان

ترکان کمترین آشنایی با زمامداری و حکومت نداشتند و از مسائل سیاسی و اقتصادی سر در نمی آوردند و زندگی و اخلاق آنان یکسره بر اساس بادیه نشینی شکل گرفته بود و دست از عادات و خوی جاهلی و بدوی خود بر نداشته بودند. جاحظ آنان را چنین ترسیم می کند:
ترکان، چادرنشین، صحرازی، چاروادار و بادیه نشینان عجم بشمار می روند... آنان را اندیشه صنعتگری، سوداپیشگی، پزشکی، کشاورزی، هندسه، غرس درختان، ساختمان سازی، آبیاری و سد سازی، جمع آوری غلات و محصولات نیست بلکه همه اندیشه آنان مصروف جنگ، تاراج، شکار، اسب سواری، نبرد تن به تن، یغماگری و گرفتن شهرها می گردد و آنان را در این کارها همتی بلند و پشتکاری شایسته است و سرآمد همگان بشمار می روند و گوی سبقت از همگان ربوده اند و در حقیقت صنعت، تجارت، لذت، خوشی، افتخار، داستان و قصه های شبانه آنان همین جنگ و تاراج است....(647)
خلافت عباسی در قرن سوم به دست این بیابانگردان دور از تمدن و فرهنگ افتاد و مقدرات مسلمانان را کوچ نشینان خانه به دوش به دست گرفتند و پیامد آن هم بحران های سخت، مشکلات دهشت بار، رنج های بیشمار و حوادث هولناک برای جامعه اسلامی بود.

فساد حکومت

یکی از نتایج مستقیم تسلط ترکان بر خلافت و قدرت، فساد حکومت و بی مسؤولیتی در قبال مردم بود که از نمونه های آشکار آن رشوه خواری و فراگیر شدن بیماری ارتشا بود. کارمندان، کاتبان دولتی، والیان و حتّی وزیران، از اموال حکومتی و مالیات های مردم و هر چه به پایتخت سرازیر می شد اختلاس می کردند و از آن دزدی می نمودند و برای انجام خدمات دولتی از افراد رشوه های کلان می گرفتند.
در یکی از پاکسازی ها، واثق عباسی در سال 229 ه اموال کاتبان دیوان های دولتی را مصادره کرد و نزدیک به دو میلیون دینار از آنان باز پس گرفت. (648) متوکل نیز اموالی را که ابن الزیات اختلاس کرده بود مصادره کرد و در مصادره اموال کاتب خود عمر بن الفرج رخجی معادل 120 هزار دینار از او و 150 هزار دینار از برادرش گرفت. (649) و از قاضی القضاة حکومت یعنی یحیی بن اکثم مبلغ 75 هزار دینار غرامت گرفت.(650)
دکتر شوقی ضیف بر این سخن تفسیری این گونه دارد:
معنای سخن فوق آنست که وزیران، کاتبان و والیان دست به ارتشا و اختلاس می زدند و چنین به نظر می رسد که کمتر کارمند رده بالایی یافت می شد که دست به این خیانت بزرگ نزند و از این بیماری فراگیر در امان ماند و حتّی والیان و حاکمان شهرها به وزرا باج و رشوه می دادند تا سمت خود را حفظ کنند و گاهی مبلغ این این رشوه ها غیر از هدایا و ارمغان های همراه آنها به دویست هزار دینار می رسیده است.(651)
محتسبان که وظیفه اجرای مقررات شرعی و نظارت بر خرید و فروش و کنترل بازار داشتند و بازرسی امور به عهده آنان بود نیز از این بیماری مصون نماندند مثلاً منقول است که احمد بن الطیب بن مروان سرخسی فیلسوف در زمانی که سرپرستی اداره حسبه بغداد را بر عهده داشت در امانت خیانت ورزید و از جمله اختلاس های او مبلغ 150 هزار دینار بود (652) و اگر بگوییم اکثر کارمندان و کارکنان دولتی اختلاس می کردند و رشوه می گرفتند مبالغه و گزافه گویی نکرده ایم.(653)
گسترش رشوه و اختلاس تا این حد هولناک، دلیل آشکاری بر فساد دستگاه حکومت عباسی و لگدمال شدن حقوق مسلمانان آن عصر به وسیله کارگزاران آن می باشد.