فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

آزادی زیارت قبر امیرالمؤمنین (ع)

متوکل رسماً زیارت مرقد امیرالمؤمنین - علیه السلام - را ممنوع کرده بود ولی پس از انتقال حکومت به منتصر او اجازه داد مردم به زیارت قبر مولای متقیان علی - علیه السلام - بروند.

آزادی زیارت مرقد امام حسین (ع)

منتصر پس از آنکه متوکل زیارت مرقد ریحانه رسول خدا آقای جوانان بهشت و سیدالشهدا را منع کرده بود و برای مخالفان مجازات های سختی تعیین نموده بود، اجازه داد مردم از هر جا که بخواهند به زیارت سبط گرامی پیامبر اکرم بروند.
در اینجا ما نیکی ها و الطاف منتصر را پس از صدها سال یاد می کنیم و بر او آفرین می فرستیم و سپاسگزار خوبی هایش هستیم. به حق او ذات پاک و شرافت خود را ثابت کرد و نشان داد در گندابی که پدرش در آن سقوط کرده بود و بدنامی دنیا و عذاب آخرت را خریده بود نلغزیده و فرو نرفت و انسانیت خود را همچنان حفظ کرد.

وفات منتصر

اندوه علویان کاملاً بر طرف نشده بود که ایام حکومت این مرد شریف که مؤمنان را خوشدل ساخته بود سر آمد. و هر چند خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اکثر مورخین مرگ منتصر را طبیعی نمی دانند و می گویند ترکان از ترس آنکه خلیفه آنان را نابود کند و به سلطه و نفوذشان بر ملت های اسلامی پایان دهد پیش قدم شده او را مسموم و با حیله و نیرنگ کشتند.
ترکان به ابن طیفور، طبیب منتصر سی هزار دینار انعام دادند تا او را بکشد او نیز در حال مرض منتصر دستور فصد و خونگیری داد و با تیغی زهرآلود رگ او را زد و منتصر در دم جان داد. (635) مرگ او در تاریخ شنبه چهارم ربیع الآخر سال 248 ه اتفاق افتاد و او را در جوسق (کوشک) به خاک سپردند.(636)
با مرگ او مردم خیر و خوبی بسیار را از کف دادند زیرا او بود که سلطنت جابرانه و ستمگرانه پدرش را از بین برد و به مردم طعم امنیت و محبت را چشاند. با اینهمه منابع تاریخی کمترین اشاره ای به اینکه میان منتصر و امام هادی - علیه السلام - دیداری واقع شده باشد ندارند و در این زمینه کاملاً سکوت کرده اند، لیکن یک مطلب مسلّم است و آن اینکه امام از سیاست های منتصر در قبال علویان خشنود بود زیرا منتصر امنیت و آرامشی را که اهل بیت در ایام متوکل از دست داده بودند مجدداً به آنان ارزانی داشت.