فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

توطئه قتل متوکل:

توطئه ای دقیق و حساب شده برای کشتن متوکل صورت گرفت و مراحل و حلقه های آن به ترتیب طرح ریزی شد و با پنهانکاری فراوان از آشکار شدن آن جلوگیری به عمل آمد و بالاخره بدون کمترین تلفات جانی برای عاملین و مجریان، به نتیجه رسید. در اینجا بعضی از مقاطع و رؤوس این توطئه را بیان می کنیم.

سران توطئه:

سران اصلی توطئه عبارت بودند از: 1 - منتصر 2 - وصیف ترک 3 - بغای ترک. منتصر فرزند متوکل بود لیکن به دو سبب - تا آنجا که می دانیم - کینه شدیدی از پدرش جعفر؛ در دل داشت:

اولاً:

متوکل همواره فرزند خود منتصر را تحقیر و کوچک می کرد و انواع استخفاف ها را درباره او اعمال می نمود و حتّی روز قبل از هلاکتش او را خواسته به باد فحش و ناسزا گرفت و به وزیر خود فتح بن خاقان گفت:
از خدا و خویشاوندی با پیامبر دور باشم اگر بر نخیزی و او را سیلی نزنی.
پس فتح برخاسته او را دو بار سیلی زد. سپس متوکل به حاضران در مجلس گفت: همگی گواه من باشید که مستعجل - منتصر - را از ولایت عهدی خلع نمودم. بعد به منتصر رو کرده گفت: قبلاً تو را منتصر نامیدم و مردم بخاطر حماقتت تو را منتضر (629) نامیدند لیکن الآن دیگر مستعجل شده ای.
منتصر در برابر این همه تحقیر و اهانت گفت: اگر دستور می دادی گردنم را بزنند برایم آسان تر از این کارها بود. سپس با قلبی پر از کینه و آرزوی انتقام از پدر آنجا را ترک کرد و برای اجرای سریع توطئه قتل، عزم را جزم نمود.