فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

الف - دودمان درخشان:

نسب شریف ایشان به ریحانه رسول خدا و سرور جوانان بهشت امام مجتبی حسن بن علی بی ابی طالب می رسد. عبدالعظیم حسنی فرزند عبداللَّه بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین - علیه السلام - (406) می باشد و در دنیای حسب و نسب، دودمان و نژادی از این والاتر و جلیل تر که خداوندان بدانان عرب و مسلمین را سرافراز ساخت وجود ندارد.

ب - دانش و اعتبار ایشان:

عبدالعظیم حسنی مردی ثقه، عادل، متعهد، عالم، فقیه و فاضل بود. ابوتراب رویانی می گوید: شنیدم که ابوحماد رازی می گفت: خدمت امام هادی - علیه السلام - در سامرّا رسیدم و سؤالاتی از احکام شرعی کردم و پاسخ گرفتم هنگامی که خواستم با حضرت وداع کنم ایشان گفتند:
ای حماد! اگر در شهر و ناحیه خودت دچار مشکلی درباره احکام دین شدی درباره آن از عبدالعظیم حسنی بپرس و سلام مرا به او برسان. (407) این روایت فقاهت و دانش ایشان را بیان می کند.

ج - عرضه عقیده خود بر امام هادی:

سید بزرگوار و جلیل القدر عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی - علیه السلام - مشرف شد و اعتقادات خود را بر ایشان عرضه کرد. در اینجا این گفتگو را نقل می کنیم:
- یابن رسول اللَّه - صلی اللَّه علیه و آله - می خواهم عقیده ام را بر تو عرضه کنم تا آنچه را درست می دانی تأیید و تقویت کنی تا آن را همچنان حفظ کنم.
امام با تبسم فرمود: ای ابوالقاسم بگو... (عرضه کن).
و عبدالعظیم به بیان یکایک معتقدات خود پرداخته چنین گفت: من می گویم: خداوند متعال هیچ مانندی و شبیهی ندارد و فراتر از حد تعطیل (سکوت و توقف درباره صفات خدا بطور کامل) و تشبیه (تشبیه خداوند به مادیات و دادن صفات موجودات محدود به خداوند) است، نه جسم است و نه صورت می باشد، نه عرض است و نه جوهر بلکه او آفریننده و جسم دهنده اجسام و صورتگر صورتهاست و خالق عرض ها و جواهر می باشد. او پروردگار، ایجاد کننده و پدید آورنده همه چیز است.
و می گویم: محمّد بنده و فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و تا روز قیامت پس از او پیامبری نخواهد آمد و شریعت او را خاتم شرایع و ادیان سابقه می دانم و پس از اسلام تا روز قیامت شریعت جدیدی نخواهد آمد.
و معتقدم: امام، جانشین و ولی امر پس از پیامبر، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است و پس از او به ترتیب: حسن، حسین، علی بن الحسین، محمّد بن علی، جعفر بن محمّد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمّد بن علی امام هستند و پس از آنها امام ما تو هستی ای مولای من.
حضرت متوجه او شده و فرمود: و پس از من فرزندم حسن امام است پس چه جانشینی مردم پس از او خواهند داشت!.
و عبدالعظیم از امام پس از امام حسن عسکری پرسش کرد و گفت: مولای من مگر این امام چگونه خواهد بود؟
امام پاسخ داد: امام دوازدهم در خفا بسر می برد و دیده نمی شود نامش را نیز نمی توان به تصریح به زبان آورد تا آنکه خروج کند و زمین را پس از آنکه از ستم و حق کشی و ظلم پر شده باشد، از داد و عدالت پر کند....
فوراً عبدالعظیم حسنی ایمان و اعتقاد خود را به گفته های حضرت چنین بیان کرد: اقرار می کنم و می گویم: دوستدار آنان دوستدار خداست و دشمن آنان دشمن خداست، اطاعت از آنان اطاعت از خدا و معصیت کردن آنان معصیت خدا بشمار می رود... و معتقدم: معراج حق است، سؤال در قبر حق است و ساعت (جزا) بدون تردید فرا خواهد رسید و خداوند همه مردگان را از گورها بر خواهد انگیخت. و معتقدم: پس از ولایت - اهل بیت علیهم السلام - واجبات عبارتند از: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و....
امام هادی - علیه السلام - اعتقادات او را تأکید کرده بر او آفرین گفت و فرمود: ای اباالقاسم! به خدا سوگند این همان دین خداست که آن را برای بندگانش پسندیده و خواسته است پس همین عقیده را حفظ کن خداوند در دنیا و آخرت تو را با قول و عقیده ثابت استوار بدارد....(408)