فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

فضیلت پیامبر و علی (ع)

امام هادی - علیه السلام - از تلاش های پیامبر و علی برای اصلاح امت و رنج هایی که در این راه کشیدند تجلیل به عمل آورد و فداکاری های آنان را غیر قابل جبران خوانده و گفت:
یکی از نشانه های بزرگداشت جلال و عظمت خداوند، برتری و مقدم داشتن و خویشاوندی محمّد و علی، پدران دینی تو بر خویشاوندی پدر تنی است. و از نمونه های خوار شمردن جلال خداوند مقدم شمردن خویشاوند پدر تنی بر خویشاوندی پدران دینی این امت، محمّد - صلی اللَّه علیه و آله - و علی - علیه السلام - است....(272)
حضرت امام هادی در همین زمینه فرمود:
هر کس پدران دینی او یعنی محمّد - صلی اللَّه علیه و آله - و علی - علیه السلام - نزدش گرامی تر و ارجمندتر از والدین نسبی اش نباشد بکلی از خدا دور بوده و خدا را بر او تفضل و عنایتی نیست.(273)
پیامبر و علی بیش از پدرانمان بر ما و امت اسلامی حق دارند و از حقوق ویژه ای برخوردارند زیرا آنان هستند که ما را به اسلام و سعادت دنیا و آخرت رهنمون شدند و خداوند متعال به وسیله آنان ما را از تیرگی جاهلیت و خفت و خواری آن خارج ساخت و به قله افتخار و شرف و کرامت انسانی رساند لذا همواره حق پدران دینی بر گردن ماست.

فضیلت علما در زمان غیبت

امام هادی - علیه السلام - به ستایش از فضل علمای زمان غیبت نوه بزرگوار خود امام منتظر و موعود امم پرداخته و می گوید:
لولا من یبقی بعد غیبة قائمکم - علیه السلام - من العلماء الداعین الیه، و الدالین علیه، و الذابین عن دینه یحجج، و المنقذین لضعفاء عباد اللَّه من شباک ابلیس، و مردته، و من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین اللَّه، و لکنهم الذین یمسکون ازمة قلوب ضعفاء الشیعة، کما یمسک صاحب السفینة سکانها، اولئک هم الافضلون عنداللَّه عزوجل....
اگر نه آن بود که پس از غیبت حضرت قائم - علیه السلام - عالمانی به سوی او دعوت می کنند و روش او را برای خواستاران بیان و با برهان و دلیل از دین او دفاع می کنند و بندگان ضعیف و ساده دل را از چنگ ابلیسان و دام ناصبی ها و از درگاه حق رانده شدگان نجات می دهند، تمام مردم از حق روی گردان می شدند و حقیقت ایمان بر ایشان مشتبه می گشت لیکن علما، مهار دل شیعیان ضعیف را در دست دارند همانگونه که کشتیبان سکان آن را، آنان نزد خداوند متعال برتر و گرامی ترین هستند....
علما در عصر غیبت، حق بزرگی بر مسلمانان دارند و نقش بسیار مهم و فعالی ایفا می کنند. گسترش دین اسلام و دفاع از شریعت الهی و نگهبانی از اصول اسلام جزء اساسی مرامنامه عالمان دین بشمار می رود.

فضیلت صبر

امام هادی در بیان فضیلت صبر و پاداشی که خداوند به صبر پیشگان عنایت می کند احادیث چندی دارد. از جمله حسن بن علی می گوید: شنیدم امام هادی می فرمود:
قیامت که بر پا می گردد ندایی به گوش می رسد که: صابرین کجایند؟ گروهی بر می خیزند. ندای دیگری به گوش می رسد: متصبران و خویشتنداران کجا هستند؟ گروه دیگری بر می خیزند.
پرسیدم: فدایت گردم! صابرین و متصبرین چه کسانی هستند؟
حضرت فرمود: صابرین کسانی هستند که بر انجام واجبات پایداری می کنند و از آن شانه تهی نمی نمایند. و متصبران کسانی هستند که از معاصی اجتناب کرده و این حالت را بشدت حفظ می کنند.(274)
شکیبایی بر انجام واجبات الهی و خویشتنداری و تحمل ترک و دوری از گناهان از برترین و مهمترین عبادات بشمار می رود و آدمی را بر مهار کردن هواهای نفسانی و گرایش های انحرافی و کجروی قادر می سازد و زمام نفس را در کف با کفایت عقل می گذرد.