فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

زیارات حضرت برای ائمه (ع)

حضرت امام هادی - علیه السلام - با زیارات خاصی پدران و اجداد گرامی خویش را زیارت می کرد و مجموعه گرانبهایی از ایشان بدین ترتیب به دست ما رسیده است. این مجموعه دربردارنده دلایل استواری بر حقانیت ائمه اهل بیت و احقیت آنان نسبت به خلافت اسلامی و اسناد مهمی درباره فضائل و مناقب و عظمت آنان می باشد. در اینجا به بعضی از زیارات حضرت اشاره می کنیم:

زیارت جامعه:

این زیارت از مشهورترین، برترین و شناخته شده ترین زیارات ائمه اطهار - علیهم السلام - بشمار می رود و شیعیان اهل بیت به این زیارت اقبال خاصی نشان داده و به حفظ آن و زیارت ائمه با آن مخصوصاً در روزهای جمعه پرداختند و ما به اختصار از آن بحث می کنیم.

صحت سند زیارت:

صحت سند این زیارت به درجه قطع و یقینی بودن رسیده است و شیخ الطائفه طوسی در التهذیب، رئیس المحدثین صدوق در الفقیه و دیگران آن را نقل نموده اند. علامه مجلسی درباره این زیارت می گوید:
این زیارت دارای بهترین سند، عمیق ترین مفهوم، فصیح ترین الفاظ، بلیغ ترین معنی و عالی ترین شأن است و از جمله بهترین زیارت بشمار می رود.(250)
این زیارت را محمّد بن اسماعیل برمکی از موسی بن عبداللَّه نخعی نقل کرده است. به سخن او گوش فرا می دهیم تا از زبان خودش بشنویم که می گوید: به علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب - علیهم السلام - عرض کردم: یابن رسول اللَّه! مرا کلامی نیک، رسا و بسیار شیوا بیاموز تا آنکه هر وقت خواستم یکی از شما را زیارت کنم آن را به زبان آورم.
حضرت فرمود: هنگامی که به در (حرم) می رسی در حالی که غسل داری توقف کن و شهادتین را به زبان آور پس داخل شو، همینکه قبر را دیدی، بایست و سی مرتبه اللَّه اکبر بگو، سپس با آرامش و متانت گام های کوتاهی بردار و کمی راه برو و بعد بایست و سی مرتبه خداوند متعال را تکبیر بگو. سپس به قبر نزدیک شو و جهل مرتبه تکبیر بگو که مجموعاً یکصد تکبیر می شود، سپس حضرت امام هادی - علیه السلام - متن زیارت جامعه را به او تعلیم داد.(251)