فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

دعای ارجمند

از جمله دعاهای پر مایه و بزرگ حضرت دعای زیر است که طبرسی به سند خود از ابوهاشم، داوود بن قاسم جعفری نقل می کند که گفت: یکی از شیعیان حضرت، طی نامه ای از ایشان خواستار دعایی شد و امام دعای زیر را برایش نوشت:
یا اسمع السامعین، و یا ابصر المبصرین، و یا انظر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین، و یا احکم الحاکمین صل علی محمّد و آل محمّد، و اوسع لی فی رزقی، و مد لی فی عمری، و امنن علی برحمتک، و اجعلنی ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بی غیری.... (246)
ای شنواترین شنوایان و ای بیناترین بینایان و ای نگرنده ترین نگرندگان و ای سریع ترین حسابرسان و ای بخشنده ترین بخشندگان و ای استوارترین حکمرانان و حکیم ترین آنان، بر محمّد و آل محمّد درود فرست و در روزی، مرا گشایشی ده و عمرم را افزون کن و به رحمت خود بر من منت گذار و مرا از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دین خود را یاری می کنی و دیگری را جایگزین من مکن....
در بالا بخشی از دعاهای حضرت - علیه السلام - را نقل کردیم و برخی دیگر را در بحث های آینده کتاب خواهیم آورد.

مناجات حضرت

امام هادی - علیه السلام - در دل تیره شب با خداوند متعال به رازگویی و مناجات می پرداخت و با دلی شکسته، روحی آرام و مطمئن، فروتنانه با دوست، حدیث آشنایی می گفت. در این زمینه به آوردن موارد زیر که از حضرت نقل شده است اکتفا می کنیم:
1 - حضرت در مناجات خود می گفت:
الهی مسی ء قدر ورد، و فقیر قد قصد، لا تخیب مسعاه، و ارحمه و اغفر له خطاه.... (247)
پروردگارا! بدکاری به سوی تو آمد و تهیدستی قصد آستان تو کرد، کوشش او را تباه مکن و (او را نومید مساز) او را ببخش و از خطایش درگذر....
2 - از مناجات ایشان است:
الهی صل علی محمّد و آل محمّد، و ارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری و محی من المخلوقین ذکری، و صرت فی المنسیین کمن ننسی، الهی کبر سنی، و رق جلدی و دق عظمی، و نال الدهر منی، و اقترب اجلی، و نفذت ایامی، و ذهبت شهوانی و بقیت تبعاتی، الهی ارحمنی اذا تغیرت صورتی.... (248)
پروردگارا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و مرا ببخش آن زمانی که اثرم از این دنیا قطع می شود و نام من از صفحه روزگار خارج می شود و جزء فراموش شدگان می گردم.
پروردگارا! سالمند گشتم و پوستم نازک و استخوانم نرم شد، روزگارم بسر آمد و مرگم نزدیک گشت و روزهای عمرم سپری شد، طاقت و توان من برفت، شهواتم فرو نشست و فرجام بد و پیامد آن برایم ماند.
پروردگارا! هنگامی که چهره ام دگرگون می شود مرا ببخش....
3 - حضرت با این نیایش با خداوند رازگویی می کرد:
الهی تاهت اوهام المتوهمین و قصر طرف الطارفین، و تلاشت اوصاف الواصفین، و اضمحلت اقاویل المبطلین عن الدرک لعجیب شأنک، او الوقوع بالبلوغ الی علوک فانت فی المکان الذی لا یتناهی، و لم تقع علیک عیون باشارة، و لا عبارة، هیهات ثم هیهات یا اولی، یا وحدانی، یا فردانی، شمخت فی العلوبعز، و ارتفعت من وراء کل غدرة و نهایة بجبروت الفخر.... (249)
پروردگارا! از دریافت شأن و شکوه والا و عجیبت پندارهای خیالبافان، گمراه گشت و چشم و بینایی بینندگان از راه باز ماند و اوصاف توصیف گران از هم گسیخت، و ادعاهای مبطان تباه گشت.
پروردگارا! کسی را یارای درک فرّ شکوه والایت نیست زیرا تو در مکان لایتناهی هستی و هیچ چشمی را توان دیدن تو و یا عبارتی را توان تعریف تو نیست، هیهات، هیهات! (چه بسیار دور است ادراک ما از حقیقت وجودت) ای قبل از همه، ای یگانه، ای بی همتا تو در اوج عزت خود مستغرق هستی و از هر حد و نهایتی فراتر هستی و با جبروت و افتخارت از همه بیشی....

زیارات حضرت برای ائمه (ع)

حضرت امام هادی - علیه السلام - با زیارات خاصی پدران و اجداد گرامی خویش را زیارت می کرد و مجموعه گرانبهایی از ایشان بدین ترتیب به دست ما رسیده است. این مجموعه دربردارنده دلایل استواری بر حقانیت ائمه اهل بیت و احقیت آنان نسبت به خلافت اسلامی و اسناد مهمی درباره فضائل و مناقب و عظمت آنان می باشد. در اینجا به بعضی از زیارات حضرت اشاره می کنیم: