فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

با عبور شخصی از مقابل نمازگزار، نماز باطل نمی شود

فقهای امامیه بر آنند که گذر شخصی از برابر نمازگزار نماز او را باطل نمی کند. مستند این فتوا روایت ابوسلیمان مولای امام هادی - علیه السلام - است که از آن حضرت نقل می کند: یکی از یاران امام در حالی که من هم بودم از ایشان پرسید: آیا نماز شخص نمازگزار با عبور کسی از مقابل او باطل می گردد؟
حضرت پاسخ داد: لا، لیست الصلاة تذهب هکذا بحیال صاحبها، انما تذهب متساویة لوجه صاحبها. (111)
نه، نماز این چنین باطل نمی شود بلکه در صورتی باطل می شود که شخص حایل، چهره در چهره نمازگزار قرار گیرد.

نماز در البیداء (112)

علی بن مهزیار از امام هادی - علیه السلام - پرسید: مردی وارد بیداء می شود و هنگام نماز فرا می رسد و او تا آخر وقت امکان خروج از آنجا را ندارد. با نماز خود چه کند در صورتی که از نماز خواندن در بیداء نهی شده است؟
حضرت پاسخ داد: یصلی فیها، و ینجنب قارعة الطریق (113) ان کراهة الصلاة انما هی فی قارعة الطریق سواء کانت مشغولة بالمارة ام فارغة ان لم یعطلها و الا حرمت الصلاة. (114)
از قسمت پر رفت و آمد دور می شود و نماز خود را می خواند. کراهت نماز بخاطر اشغال محل رفت و آمد است چه عملاً رهگذری در حال عبور می باشد و چه خلوت باشد البته اگر راه را بند نیاورد وگرنه نماز (خواندن در آنجا) حرام است.

سجده بر شیشه

جمیع فقهای شیعه شرط کرده اند که سجده بایستی بر زمین یا روئیدنی های آن باشد ولی خوردنی ها و پوشیدنی ها را از آن استثنا کرده اند و سجده بر آنها را جایز نمی دانند چه عملاً خوردنی و پوشیدنی باشند و چه امکان پوشیدن و خورده شدن را داشته باشند. فقها سجده بر شیشه را نیز جایز نمی دانند و مستند آنان روایات متضافر ائمه است از جمله این روایت است که:
محمّد بن حسین نقل می کند: یکی از یارانمان نامه ای به امام نوشت و حکم سجده بر شیشه را جویا شد لیکن پس از ارسال نامه به فکر فرو رفت و پنداشت شیشه نیز جزء روئیدنی های زمین است و نیازی به پرسش از امام نیست.
امام پاسخ فرستاد که: لا تصل علی الزجاج، و ان حدثتک نفسک أنه مما انبتت الأرض، و لکنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان. (115)
بر شیشه سجده نکن اگر چه به ذهنت خطور کرده است که از روییدنی های زمین است، لیکن شیشه از نمک و رمل به وجود آمده است و این دو تن از مسخ شدگان هستند.