فهرست کتاب


زندگانی امام علی الهادی علیه السلام

باقر شریف قرشی‏

مراسم تولد

ائمه - علیهم السلام - هنگام تولد نوزادی در خاندان خود، سنّت شرعی مشخص و معیّنی داشتند و درباره نوزاد، مراسم خاصی را اجرا می کردند نخست در گوش راست نوزاد اذان می گفتند و سپس در گوش چپ او اقامه و روز هفتم، نوزاد را ختنه می کردند و سر او را تراشیده همسنگ آن نقره به مساکین صدقه می دادند و در آخر، گوسفندی را برای نورسیده عقیقه می نمودند.
تمام این مراسم بطور دقیق و کامل به وسیله امام جواد برای فرزند بجا آورده شد و سنّت ائمه همچنان محفوظ ماند.

سال تولد امام (ع)

اکثر مورخان اتفاق نظر دارند که حضرت در سال 212 ه (11) به دنیا آمد هر چند قول ضعیفی ولادت حضرت را در سال 214 ه (12) می داند، امّا درباره ماه و روز ولادت با هم اختلاف دارند که ما به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
1 - حضرت در روز 27 ذی الحجّه به دنیا آمد.(13)
2 - تولد حضرت در روز سیزدهم رجب بود.(14)
3 - امام در روز دوشنبه سوّم رجب دیده به جهان گشود.
4 - برخی منابع، تصریح می کنند که تولد امام در ماه رجب بوده است لیکن روز تولد را معین نکرده اند از جمله در بعضی از دعاها به این مطلب تصریح شده است مثلاً در دعایی چنین آمده است:
بارالها! از تو می خواهم (درخواست دارم) به حق دو مولود در ماه رجب: محمّد بن علی ثانی و علی بن محمّد منتجب (امام هادی).
البته بعضی از منابع تاریخی هم از ذکر روز و ماه تولد حضرت خودداری کرده و تنها به ذکر محل تولد ایشان یعنی مدینه اکتفا کرده اند.(15)

نامگذاری

از باب تیمّن و تبرّک، امام جواد نام اجداد بزرگوارش را بر فرزند نهاد علی نام امیرالمؤمنین و زین العابدین و سید الساجدین علی بن الحسین. این نامگذاری بسیار بجا بود و امام دهم به حکم وراثت، خصوصیات اجداد را در خود داشت. او بلاغت و سخنوری را از امیرالمؤمنین به ارث برده بود و تقوا و عبادت وی همانند سید الساجدین بود.