فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

78 - میهمان

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه؛
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را گرامی دارد.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الضیف ینزل برزقه ویرتحل بذنوب أهل البیت؛
میهمان، روزی خود را می آورد و گناهان اهل خانه را می برد.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
کل بیت لایدخل فیه الضیف لا تدخله الملائکة؛
هر خانه ای که میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمی شوند.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا یتکلفن أحد لضیفه مالا یقدر؛
هیچ کس نباید بیش از توانش خود را برای میهمان به زحمت اندازد.
(5)
امام رضا (علیه السلام):
دعا رجل أمیر المومنین (علیه السلام) فقال له: قد أجبتک علی أن تضمن لی ثلاث خصال. قال: و ما هی یا أمیرالمومنین؟ قال: لاتدخل علی شیئاً فی البیت، و لا تجحف بالعیال. قال: ذاک لک یا أمیر المومنین، فأجابه علی بن أبی طالب (علیه السلام)؛
مردی امیرالمومنین (علیه السلام) را به میهمانی دعوت کرد. حضرت فرمودند: می پذیرم به شرط این که سه قول به من بدهی. عرض کرد: چه قولی ای امیرالمومنین؟ فرمودند: از بیرون چیزی برای من تهیه نکنی، حاضری خانه ات را از من دریغ ننمایی و به زن و فرزندانت اجحاف نکنی، عرض کرد: قبول می کنم ای امیرالمومنین. پس علی بن ابی طالب علیه السلام دعوت او را پذیرفتند.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
ابن أبی یعفور: رأیت عند أبی عبدالله (علیه السلام) ضیفاً، فقام یوماً فی بعض الحوائج، فنهاه عن ذلک، وقام بنفسه الی تلک الحاجة، وقال: نهی رسول الله (صلی الله علیه و اله) عن أن یستخدم الضیف؛
ابن ابی یعفور: در خانه امام صادق (علیه السلام) میهمانی دیدم. روزی او برای انجام کاری برخاست. حضرت به او اجازه ندادند و شخصاً آن کار را انجام دادند و فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و اله) از به کار گرفتن میهمان، نهی فرموده است.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
کفی بالمرء اثماً أن یستقل ما یقرب الی اخوانه وکفی بالقوم اثماً أن یستقلوا ما یقرب به الیهم أخوهم؛
انسان را همین گناه بس، که آنچه را که تقدیم برادران میهمان خود می کند کم شمارد و میهمان را همین گناه بس، که آنچه را که میزبانشان برای آنها فراهم می کند کم شمارند.
(8)
امام باقر (علیه السلام):
اذا دخل أحدکم علی أخیه فی رحله فلیقعد حیث یأمر صاحب الرحل فان صاحب الرحل أعرف بعورة بیته من الداخل علیه؛
هر گاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب خانه گفت همان جا بنشینید، زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از میهمان آشناتر است.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الضیف یلطف لیلتین، فاذا کانت لیلة الثالثة فهو من أهل البیت یاکل ما أدرک؛
میهمان تا دو شب پذیرایی می شود، از شب سوم جزو اهل خانه به شمار می آید و هر چه رسید بخورد.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا تأکل طعام الفاسقین؛
غذای مردم فاسق را نخور.

79 - همسایه

(1)
امام صادق (علیه السلام):
حسن الجوار یعمر الدیار و یزید فی الاعمار؛
خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان أحببتم أن یحبکم الله ورسوله فأدوا اذا ائتمنتم واصدقوا اذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاورکم؛
اگر می خواهید که خدا و پیغمبر شما را دوست بدارند وقتی امانتی به شما سپردند رد کنید و چون سخن گویید راست گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید.
(3)
امام علی (علیه السلام):
والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها؛
تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار می آیند.
(4)
امام علی (علیه السلام):
سل عن الرفیق قبل الطریق، وعن الجار قبل الدار؛
قبل از مسافرت ببین همسفرت کیست و پیش از خرید خانه ببین همسایه ات کیست.
(5)
امام سجاد (علیه السلام):
أما حق جارک فحفظه غائباً و اکرامه شاهداً و نصرته اذا کان مظلوماً ولا تتبع له عورة فان علمت علیه سوء سترته علیه وان علمت أنه یقبل نصیحتک نصیحته فیما بینک و بینه و لا تسلمه عند شدیدة وتقیل عثرته و تغفر ذنبه و تعاشره معاشرة کریمة؛
اما حق همسایه ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کن و در حضورش او را احترام نهی. اگر به او ظلمی شد یاریش رسانی، دنبال عیبهایش نباشی، اگر بدی از او دیدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذیرد او را در خفا نصیحت کنی، در سختی ها رهایش نکنی، از لغزشش درگذری، گناهش راببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
فی حقوق الجار-: ان استغاثک أغثته وان استقرضک أقرضته وان افتقر عدت علیه وان أصابته مصیبة عزیته وان أصباه خیر هناته وان مرض عدته وان مات اتبعت جنازته و لا تستطل علیه بالبناء فتحجب عنه الریح الا باذنه...؛
درباره حقوق همسایه فرمودند: اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهی، اگر نیازمند شد نیازش را بر طرف سازی، اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی، اگر خیری به او رسید به وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش روی، وقتی مرد در تشییع جنازه اش شرکت کنی. خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بگیری مگر آن که خودش اجازه دهد...
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ما آمن بی من بات شبعان وجاره طاویاً، ما آمن بی من بات کاسیاً وجاره عاریاً؛
به من ایمان نیاورده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کسی که شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد.
(8)
امام کاظم (علیه السلام):
لیس حسن الجوار کف الاذی ولکن حسن الجوار الصبر علی الاذی؛
خوش همسایگی تنها این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشی.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا یدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه؛
کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
من له جار و یعمل بالمعاسی فلم ینهه فهو شریکه؛
هر کس همسایه ای را داشته باشد که گناه می کند ولی او را نهی نکند، شریک در گناه اوست.

80 - صله رحم

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الصدقه علی وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدین وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزید فی العمر و تقی مصارع السوء؛
صدقه بجا و نیکوکاری و نیکی به پدر و مادر وصله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیری می کند.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الصدقة بعشرة والقرض بثمانیة عشرة وصلة الاخوان بعشرین وصلة الرحم باربعة وعشرین؛
صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران (دینی) بیست حسنه وصله رحم بیست و چهار حسنه دارد.
(3)
امام علی (علیه السلام):
صلة الرحم توجب المحبة وتکبت العدو؛
صله رحم محبت آور است و دشمن را خوار می گرداند.
(4)
امام علی (علیه السلام):
کفروا ذنوبکم وتحببوا الی ربکم بالصدقة وصلة الرحم؛
با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید.
(5)
امام علی (علیه السلام):
صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم؛
صله رحم نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد.
(6)
امام علی (علیه السلام):
زکوة الیسار بر الجیران وصلة الارحام؛
زکات رفاه، نیکی با همسایگان و صله رحم است.
(7)
امام باقر (علیه السلام):
ان اعجل الخیر ثواباً صلة الرحم؛
ثواب صله رحم سریع تر از هر کار خیری به صاحبش می رسد.
(8)
امام باقر (علیه السلام):
صلة الارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتدفع البلوی وتیسر الحساب وتنسی فی الاجل؛
صله رحم اعمال را پاکیز، اموال را بسیار، بلا را دفع، حساب (قیامت) را آسان می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد.
(9)
امام صادق (علیه السلام):
ان صلة الرحم والبر لیهونان الحساب ویعصمان من الذنوب؛
صله رحم و نیکی، حساب (قیامت) را آسان می کند و از گناهان جلوگیری می نماید.
(10)
امام صادق (علیه السلام):
صلة الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف وتطیب النفس وتزید فی الرزق و تنسی فی الاجل؛
صله رحم اخلاق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاکیزه، روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد.