فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

74 - جوان

(1)
امام صادق (علیه السلام):
علیک بالاحداث فانهم أسرع الی کل خیر؛
نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می آوردند.
(2)
امام علی (علیه السلام):
انما قلب الحدث کالارض الخالیة و القی فیها من شی ء قبلته؛
دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذری در آن افشانده شود، می پذیرد.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اوصیکم بالشبان خیراً فانهم أرق أفئدة ان الله بعثنی بشیراً ونذیراً فحالفنی فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ؛
به شما درباره جوانان به نیکی سفارش می کنم چرا که آنان نازک دل ترند، خداوند مرا امید دهنده و بیم دهنده مبعوث کرد جوانان با من هم پیمان شدند و پیر مردان به مخالفت با من برخاستند.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
بادروا أحدثکم بالحدیث قبل أن تسبقکم الیهم المرجئة؛
به آموختن حدیث به نوجوانانتان پیش از آن که منجرفین آنان را گمراه سازنده، اقدام نمائید.
(5)
امام علی (علیه السلام):
لاتقسروا أولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم؛
آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
قال رجل: یا رسول الله! ما حق ابنی هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعاً حسناً؛
مردی به رسول خدا (صلی الله علیه و اله) عرض کرد: حق این فرزند بر من چیست؟ پیامبر فرمودند: اسم نیکو برایش انتخاب کنی و به خوبی او را تربیت نمایی و به کاری مناسب و پسندیده بگماری.
(7)
امام علی (علیه السلام):
أولی الاشیاء أن یتعلمها الاحداث الاشیاء التی اذا صاروا رجالا احتاجوا الیها؛
شایسته ترین چیزهایی که نوجوانان باید بیاموزند، آن چیزهایی هستند که هنگام بزرگسالی به آنها نیاز دارند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله یحب الشاب الذی یفنی شبابه فی طاعة الله؛
خداوند جوانی را که جوانی اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.
(9)
امام علی (علیه السلام):
اذا احتجت الی المشورة فی أمر قد طرأ علیک، فاستبده ببدایة الشبان، فانهم أحد أذهاناً وأسرع حدساً، ثم رده بعد ذلک الی رأی الکهول والشیوخ لیستعقبوه ویحسنوا، الاختیار له فان تجربتهم أکثر؛
هنگامی که در پیش آمدی احتیاج به مشورت داشتی ابتدا به جوانان مراجعه نما زیرا که آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند سپس (نتیجه) آن را به نظر بزرگسالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند زیرا تجربه آنان بی شتر است.
(10)
امام علی (علیه السلام):
یا معشر الفتیان حصنواً أعراضکم بالادب ودینکم بالعلم؛
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید.

75 - تربیت

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الناس معادن والعرق دساس وأدب السوء کعرق السوء؛
مردم همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان موثر است و تربیت بد همانند اصل و نسب بد است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
أکرموا أولادکم و أحسنوا آدابهم یغفر لکم؛
فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان کنید تا گناهان شما آمرزیده شود.
(3)
امام سجاد (علیه السلام):
اللهم... أعنی علی تربیتهم و تأدیبهم وبرهم؛
خدایا مرا بر تربیت، ادب آموزی و نیکی کردن به فرندانم ی اری فرما.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
أدبوا أولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب أهل بیته وقراءة القرآن؛
فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان و دوستی خاندانش و قرائت قرآن.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین ووزیر سبع سنین؛
فرزند هفت سال سرور، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است.
(6)امام سجاد (علیه السلام):
وأما حق الولد فتعلم أنه منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره وأنک مسؤول عما ولیته من حسن الادب والدلالة علی ربه والمعونة له علی طاعته...؛
حق فرزند این است که بدانی او از تو است در دنیا با هر خیر و شری که دارد به تو منسوب است و تو مسئول تربیت نیکو و راهنمایی اش به سوی خدا و یاریش در اطاعت از پروردگارش هستی...
(7)
امام علی (علیه السلام):
من سأل فی صغره أجاب فی کبره؛
هر کس در خردسالی سئوال کند، در بزرگسالی پاسخ می گوید.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
انا نامر صبیاننا بالصلاة والصیام ما أطاقوا اذا کانوا أبناء سبع سنین؛
ما هنگامی که کودکانمان هفت ساله می شوند به اندازه ای که طاقت دارند آنان را به انجام نماز و روزه فرمان می دهیم.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عرامة الصبی فی صغیر زیادة فی عقله فی کبره؛
بازی گوشی کودک در خردسالی اش مایه فزونی عقل در بزرگسالی اوست.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی: رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما؛
ای علی: خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند خویش را بر نیکی کردن به خودشان یاری کنند.

76 - خانواده

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیرکم خیرکم لاهله وأنا خیرکم لاهلی ما أکرم النساء الا کریم أهانهن الا لئیم؛
بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما برای خانواده ام بهترم، زنان را گرامی نمی دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی کند مگر شخص پست و بی مقدار.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الرجل راع علی أهل بیته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعیة علی بیت بعلها وولده وهی مسؤولة عنهم...؛
مرد، سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سئوال می شود و زن، سرپرست خانه شوهر و فرندان اوست و درباره آنان از وی سئوال می شود.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
خیر الرجال من أمتی الذین لا یتطاولون علی أهلیهم ویحنون علیهم ولا یظلمونهم؛
بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نکنند.
(4)
امام صادق (علیه السلام):
من حسن بره بأهل بیته مد له فی عمره؛
هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، عمرش طولانی می شود.
(5)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من أدخل علی أهل بیته سروراً خلق الله من ذلک السرور خلقاً یستغفر له الی یوم القیامة؛
هر کس خانواده اش را شاد کند، خداوند از آن شادی موجودی می آفریند که تا روز قیامت برای او آمرزش بخواهد.
(6)
امام صادق (علیه السلام):
لایزال المومن یورث أهل بیته العلم و الادب الصالح حتی یدخلهم الجنة جمیعاً؛
مومن همواره خانواده خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
اذا أراد الله بأهل بیت خیراً فقههم فی الدین ووقر صغیرهم کبیرهم ورزقهم الرفق فی معیشتهم والقصد فی نفقاتهم و بصرهم عیوبهم فیتوبوا منها؛
هر گاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین دانا می کند، کوچک ترها بزرگ ترهایشان را احترام می نمایند، مدارا در زندگی و میانه روی در خرج روزیشان می نماید و به عیوبشان آگاهشان می سازد تا آنها را برطرف کنند.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی: خدمة العیال کفارة للکبائر وتطفی غضب الرب، ومهور الحور العین و تزید فی الحسنات والدرجات؛
یا علی: خدمت به خانواده، کفاره گناهان کبیره و خاموش کننده خشم خداوند و مهریه حورالعین و زیاد کننده حسنان و درجات است.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
المومن یأکل بشهوة أهله، المنافق یأکل أهله بشهوته؛
مومن به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد ولی منافق میل و رغبت خود را به خانواده اش تحمیل می کند.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
تلا رسول الله (صلی الله علیه و اله) (قوا أنفسکم وأهلیکم ناراً) فقالوا: یا رسول الله کیف نقی أهلنا ناراً؟ قال: تامرونهم بما یحب الله و تنهونهم عما یکره الله؛
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) این آیه را تلاوت فرمودند: خود و خانواده تان را از آتش دوزخ حفظ کنید، گفتند: ای رسول خدا! چگونه خانواده مان را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ فرمودند: به آنچه خدا دوست دارد امرشان کنید و از آنچه خدا نمی پسندد، نهیشان نمائید.