فهرست کتاب


یک هزار حدیث در یک صد موضوع

گردآورنده هادی موحدی‏‏

71 - مرد

(1)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسکن الواسع والمرکب البهی والولد الصالح؛
از خوشبختی مرد مسلمان، داشتن همسری شایسته، خانه ای بزرگ، وسیله ای راحت برای سواری و فرزندی خوب است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
استوصوا بالنساء خیراً؛
یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید.
(3)
امام علی (علیه السلام):
أحسن الصحبة لها فیصفو عیشک؛
با همسرت خوشرفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
عفوا تعف نساؤکم؛
پاکدامن باشید تا زنانتان پاکدامن باشند.
(5)
امام صادق (علیه السلام):
ان المرء یحتاج فی منزله وعیاله الی ثلاث خلال یتکلفها وان لم یکن فی طبعه ذلک: معاشرة جمیلة وسعة بتقدیر و غیرة بتحصن؛
مرد در خانه و نسبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هر چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاده دستی به اندازه و غیرتی همراه با خویشتن داری.
(6)
امام باقر (علیه السلام):
ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراماً لحلائلهم؛
گرامی ترین شما نزد خدا، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
یا علی: لا یخدم العیال الا صدیق أو شهید أو رجل یرید الله به خیر الدنیا والاخرة؛
یا علی: به خانواده خود خدمت نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او می خواهد.
(8)
امام صادق (علیه السلام):
من حسن بره بأهله زاد الله فی عمره؛
هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند، خداوند عمر او را زیاد می کند.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الرجل اذا نظر الی امرأته ونظرت الیه نظر الله تعالی الیهما نظر الرحمة؛
وقتی مردی به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند به دیده رحمت به آنان نگاه می کند.
(10)
امام علی (علیه السلام):
النصح بین الاملا تقریح؛
نصیحت کردن در حضور دیگران، خرد کردن شخصیت است.

72 - زن

(1)
امام صادق (علیه السلام):
أکثر الخیر فی النساء؛
بیشترین خیر و برکت در زنان است.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
المرأه الصالحة أحد الکاسبین؛
زن شایسته یکی از دو عامل پیشرفت خانواده است.
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة لاید خلن الجنة ولایجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا؛
(در آینده) زنانی پیدا می شوند که در عین پوشیدگی برهنه اند (لباس های بدن نما و جوراب های نازک می پوشند) هوسباز و دلفریب می باشند، موهای خود را طوری آرایش می کنند که مانند کوهان شتر جلوه می کند. اینان داخل بهشت نمی شوند و حتی بوی آن را استشمام نمی کنند، با این که بوی بهشت از راه بسیار دور شنیده می شود.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان خیر نسائکم الولود الودود لعفیفة، العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره التی تسمع قوله و تطیع أمره...؛
بهترین زنانتان، آن زن زایا، بسیار مهربان و پاکدامن است که برای شوهرش خود آرایی می کند و از غیر او خود را محفوظ نگه می دارد، حرف شوهرش را می شنود و فرمان او را اطاعت می کند...
(5)
امام باقر (علیه السلام):
لا شفیع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها؛
هیچ شفیعی برای زن در نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش نیست.
(6)
امام علی (علیه السلام):
صیانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها؛
محفوظ بودن و پاکدامنی برای سلامتی زن مفیدتر است و زیبایی او را بادوام تر می کند.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الله تبارک و تعالی علی الاناث أرأف منه علی الذکور من رجل یدخل فرحة علی امرأة بینه و بینها حرمة الا فرحه الله تعالی یو القیامة؛
خدای بزرگ، به زنان مهربان تر از مردان است و هیچ مردی، زنی از محارم خود را خوشحال نمی کند، مگر آن که خداوند متعال او را در قیامت شاد می کند.
(8)
امام علی (علیه السلام):
ولا تملک المأة أمرها ما جاوز نفسها فان المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة...؛
کاری که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گلی است (ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
الحیاء حسن ولکن فی النساء أحسن؛
حیا خوب است ولی برای زنان خوب تر است.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
أیما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؛
هر زنی، از دنیا برود و شوهرش از او راضی باشد، به بهشت می رود.

73 - فرزند

(1)
امام باقر (علیه السلام):
اللهم ارزقنی ولداً واجعله تقیاً زکیاً لیس فی خلقه زیادة و لا نقصان واجعل عاقبته الی خیر؛
خداوندا به من فرزندی عطا کن و او را پرهیزگار و پاک قرار ده که در آفرینشش کم و زیادی نباشد و سرانجامش را نیکوگردان.
(2)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ادبوا أولادکم فی بطون امهاتهم قیل: و کیف ذلک یا رسول الله؟ فقال باطعامهم الحلال؛
فرزندانتان را در رحم مادرانتان تربیت کنید. سئوال شد: که چگونه است، ای رسول خدا؟ فرمودند: با خوراندن غذای حلال (به مادرش).
(3)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من بکی صب یله فأرضاه حتی یسکنه أعطاه الله عزوجل من الجنة حتی یرضی؛
هر کس کودک گریان خود را راضی کند تا آرام شود، خداوند از بهشت آن قدر به او می دهد تا راضی شود.
(4)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
من قبل ولده کتب الله عزوجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله یوم القیامة؛
هر کس فرزند خود را ببوسد، خداوند ثواب برای او می نویسد و هر کس او را شاد کند، خداوند او را در روز قیامت شاد خواهد کرد.
(5)امام صادق (علیه السلام):
البنات حسنات والبنون نعم فالحسنات تثاب علیهن والعنعمة تسأل عنها؛
دختران خوبی ها و پسران نعمت اند، به خوبی ها ثواب می دهند و از نعمت ها سئوال می شود.
(6)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
کان النبی (صلی الله علیه و اله) اذا أصبح مسح علی رؤوس ولده وولد ولده؛
پیامبر (صلی الله علیه و اله) هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان دست (نوازش) می کشیدند.
(7)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
ان الولد الصالح ریحانة من ریاحین الجنة؛
فرزند شایسته و خوب گلی از گلهای بهشت است.
(8)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
لا تضربه واهجره و لا تطل؛
کودک را نزن، بلکه با او قهر کن ولی نه به مدت طولانی.
(9)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
حق الولد علی والده... أن یستفره امه؛
حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامی بدارد.
(10)
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله):
أحبوا الصبیان وارحموهم واذا وعدتموهم شیئاً ففوا لهم فانهم لا یدرون الا أنکم ترزقونهم؛
کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید و هرگاه به آنها وعده دادید وفا کنید زیرا آنها شما را روزی دهنده خود می دانند.