فهرست کتاب


مکتب مهر (اصول تربیت در نهج البلاغه)

مصطفی دلشاد تهرانی‏

روشهای مرور و مطالعه نهج البلاغه

به منظور مرور و مطالعه نهج البلاغه و سیر در معارف والای آن می توان به یکی از سه روش زیر یا ترکیبی از آنها عمل کرد:
1. روش ترتیبی
2. روش تجزیه ای
3. روش موضوعی

روش ترتیبی

هدف از این روش مرور و غوری است به ترتیب از ابتدای نهج البلاغه تا انتهای آن و بررسی ترتیبی خطبه ها و سخنان، نامه ها و مکتوبات، حکمتها و کلمات قصار آن حضرت، چنانکه شارحان بزرگ نهج البلاغه بدین روش نهج البلاغه را شرح کرده اند، چونان: ظهیر الدین ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به فرید خراسان، در گذشته به سال 565 هجری، در معارج نهج البلاغه؛ قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبه الله بن حسن رواندی معروف به قطب راوندی، در گذشته به سال 573 هجری، در منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه؛ ابوالحسن محمد بن حسین بیهقی نیشابوری معروف به قطب الدین کیذری، از عالمان بزرگ شیعه قرن ششم، در حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغه؛ علی بن ناصر سرخسی، از عالمان بزرگ قرن ششم؛ در أعلام نهج البلاغه؛ عزالدین عبدالحمید بن هبه الله ابن ابی الحدید معتزلی، در گذشته به سال 656 هجری، در شرح نهج البلاغه؛ کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی، در گذشته به سال 679 هجری، در شرح نهج البلاغه؛ مولی فتح الله کاشانی، در گذشته به سال 988 هجری، در تنبیه الغافلین و تذکره العارفین؛ میر حبیب الله بن محمد خویی، در گذشته به سال 1324 هجری، در منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه.
این شارحان بزرگ و گرانقدر هر یک با توجه با بینش و گرایش خود از منظری به نهج البلاغه نگریسته اند و هر یک به شرح و تفسیر وجوهی از این مجموعه پرداخته اند و با توجه با نوع دیدگاه خود برخی از جنبه ها را گسترده تر مطرح نموده اند.
سخنان امیر مومنان علی (علیه السلام) دارای وجوه گوناگون و جلوه ها و جاذبه های مختلف است و برای درک مفیدتر و همه جانبه آن بهتر است آن سخنان از زوایای مختلف و جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گیرد، از جمله:
1. از جنبه لغت و ادب و بلاغت
2. از جنبه شان صدور
3. از جنبه تاریخی
4. از جنبه اجتماعی و سیاسی
5. از جنبه حقوقی
6. از جنبه اعتقادی
7. از جنبه فلسفی و عرفانی
8. از جنبه تربیتی و تعلیمی
9. از جنبه روانشناسی فردی و اجتماعی
10. از جنبه اقتصادی و مالی
11. از جنبه حکومتی و مدیریتی
12. از جنبه فقهی
13. از جنبه تفسیری
14. از جنبه اخلاقی
و از جوانب دیگر که هر بخش از کلام امام (علیه السلام) دارای جنبه هایی از موارد ذکر شده و ذکر نشده است.

روش تجزیه ای

در این روش بخشی یا جزئی از نهج البلاغه یا برخی خطبه ها و سخنان، یا نامه ها و مکتوبات، یا حکمتها و کلمات قصار گزینش می شوند و مورد بررسی و شرح قرار می گیرند. این روش همانند روش تربیتی است، با این تفاوت که بخشی یا جزئی مورد بررسی و شرح واقع می شود. طبیعی است که آن بخش یا جزء را می توان از جنبه ها و جهات مختلف مورد تامل و دقت قرار داد و از آن درس آموخت و بدان هدایت یافت. مزیت عمده این روش آن است که می توان خطبه، نامه، یا حکمت مورد نیاز را مطالعه و غور کرد و زمانی طولانی برای مرور نیاز نیست، در حالی که مرور و مطالعه ترتیبی زمان بسیار می طلبد.